ประวัติสุวลักษณ์ มหันตคุณ ข้อมูลล่าสุดของสุวลักษณ์ มหันตคุณ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุวลักษณ์ มหันตคุณ

สุวลักษณ์ มหันตคุณ

สุวลักษณ์ มหันตคุณ

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ในแวดวงเครื่องประดับคงไม่มีใครไม่รู้จัก "สุวลักษณ์ มหันตคุณ" ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณีระดับคุณภาพในนาม บี บิฌูส์ (Bee Bijoux) สุดยอดเครื่องประดับไฮโซชื่อดัง ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการมานาน กว่า 20 ปี ....

ชื่อ-สกุล : นาง สุวลักษณ์ มหันตคุณ

บิดา : นายซ่งเชียง แซ่ก๊วย

มารดา : นางชุ่น กวีเกียรติคุณ

ชื่อคู่สมรส : นายสุชาติ มหันตกุล (มีบุตรด้วยกัน 2 คน)

ชื่อบุตร :
- นายชาญเกียรติ มหันตคุณ
- นายชาญชัย มหันตคุณ

การศึกษา และดูงาน :
- เรียนต่อทางด้าน Design Jewelry ได้อนุปริญญา และประกาศนียบัตรรวม 8 ใบ
- ไปเรียนเป็น Gemologist ที่สหรัฐอเมริกา ที่ Gemological Institute of America นาน 1 ปี
- จบเลขานุการจาก Convent of the holy infout jesus เป็นโรงเรียนแม่ชี ในเครือของปีนัง
- มัธยม โรงเรียนกรุงเทพวิทยา
- ประถม โรงเรียนกว่างเจ้า

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- เลขานุการให้กับนายช่างชาวจีนฮ่องกง หุ้นส่วนใหญ่ของชุดชั้นใน Triumph ทำอยู่นาน 10 ปี ได้เลื่อนเป็น Markeingt Manager
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จนกระทั่งเป็นบริษัท เอส.เอ็ม.แอนด์เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement