ประวัติวีระ สมความคิด ข้อมูลล่าสุดของวีระ สมความคิด

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วีระ สมความคิด

วีระ สมความคิด

วีระ สมความคิด

เพศ ชาย
วันที่เกิด 28 พ.ย. 2500
อายุ 63 ปี
"แล้วฝันก็เป็นจริง"เดินทางกลับถึงบ้านย่านมีนบุรี พร้อมกราบไหว้พระภูมิเจ้าที่กับคุณแม่

เรียกว่า แทบไม่ต้องบรรยายเลยว่า รู้สึกดีใจสักแค่ไหน ดูจากสีหน้าที่ลงจากเครื่องบินจนมาถึงตอนที่ฝ่าเท้า ได้กลับมาสัมผัสบนพื้นแผ่นดินแม่ หลังจากที่ต้องระเห็จไปจนทุกข์ทรมาน อยู่ภายในเรือนจำเปรยซอร์ในประเทศเพื่อนบ้าน กว่า 3ปี 6เดือน แบบที่แทบไม่รู้ว่าจะได้กลับสู่ผืนแผ่นดินไทยวันไหน...

ต้องขอขอบคุณ คสช.โดยเฉพาะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.ที่"คืนความสุขให้กับคนไทย" โดยเฉพาะครอบครัว"สมความคิด"จริงๆ

ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ สมความคิด

วันเดือนปีเกิด  : 28 พฤศจิกายน 2500

การศึกษา
พ.ศ. 2551 : ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง จากมหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มัธยมศึกษา : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางการเมือง
เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.)
มีบทบาททางการเมืองในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลา และเป็นผู้เข้าร่วมในเหตุการณ์ 6 ตุลาและพฤษภาทมิฬด้วย
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพลังธรรมและเป็นสมาชิกพรรค
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement