ประวัติม.ร.ว.มาลินี จักรพันธุ์ ข้อมูลล่าสุดของม.ร.ว.มาลินี จักรพันธุ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ม.ร.ว.มาลินี จักรพันธุ์

ม.ร.ว.มาลินี จักรพันธุ์

ม.ร.ว.มาลินี จักรพันธุ์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
กล่าวให้ถึงที่สุดในเมืองไทยนับคนได้เลยว่า มีไม่กี่คนที่ไม่รู้จัก ม.ร.ว.มาลินี จักรพันธุ์ หรือ หญิงหมัด หรือมีชื่อเล่นๆ อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น “จิ๋มกรุ่น” “หญิง” และ “หนิง” เธอเกิดเมื่อปี 2490 เป็นธิดาคนที่ 4 ในจำนวน 5 คน ของพระองค์เจ้าจักรพันธุ์ เพ็ญศิริ และหม่อมวิภา จักรพันธุ์ ปัจจุบันถือว่าเป็นซูปเปอร์คอนเน็กชั่นคนหนึ่งของเมืองไทย

ชื่อ-สกุล : หม่อมราชวงศ์ มาลินี จักรพันธุ์

ชื่อเล่น : จิ๋มกรุ่น

นามแฝง/ฉายา : คุณหญิงหมัด

ปีเกิด พ.ศ. 2490

บิดา พระองค์เจ้าจักรพันธุ์ เพ็ญศิริ

มารดา หม่อมวิภา

ประวัติครอบครัว :
เป็นธิดาคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน ของพระองค์เจ้าจักรพันธุ์ เพ็ญศิริ และหม่อมวิภา จักรพันธุ์
ชื่อพี่น้อง
1. ม.ร.ว.สุพินดา จักรพันธุ์ (จุ๋ยกริ่ง)
2. ม.ร.ว.อรพรรณ สุคันธนาค (จิ๋งกรุ่ม)
3. ม.ร.ว.จันทิรา จักรพันธุ์ (จุ๋มกริ่ม)
4. ม.ร.ว.มาลินี จักรพันธุ์ (จิ๋มกรุ่น)
5. ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์ (จุ๋นกรุ่ย)

สมรสกับนายอภินันท์ ปวนะฤทธิ์ (หย่า) มีธิดา 1 คน

การศึกษา และดูงาน :
- ด้านเลขานุการ ประเทศอังกฤษ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- เลขานุการ ยูซ่อม (2 ปี ลาออก)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement