ประวัติคุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ ข้อมูลล่าสุดของคุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ

คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ

คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ

เพศ หญิง
วันที่เกิด 20 ม.ค. 2482
อายุ 82 ปี
เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของคนรักช้างกับ คุณหญิง พันธุ์เครือ ยงใจยุทธ ภรรยา พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นักการเมืองรุ่นลายครามเจ้าของฉายาขงบ้งประเทศไทย ที่ว่ากันว่าในวัย 71 กว่า เธอเป็นภรรยาของอีกหนึ่งแคนดิเดต อนาคตนายกของประเทศไทย และในวันที่ 20 มกราคม นี้แทบไม่ต้องเดาว่า ของขวัญวันเกิดที่คุณหญิงอยากจะได้คงไม่พ้น เป็นหลังบ้านนายกคนที่ 28 ของประเทศไทย

ชื่อ-สกุล : คุณหญิง พันธุ์เครือ ยงใจยุทธ

วันที่เกิด : 20 มกราคม 2482

บิดา หลวงนรอัฎบัญชา

มารดา นางเครือวัลย์

ชื่อคู่สมรส พล.อ.ชวลิต นามสกุลเดิมของคู่สมรส ยงใจยุทธ

ประวัติครอบครัว :
บิดาเป็นทหารเสนารักษ์ ชาวดัตช์ (เนเธอร์แลนด์) มารดาเป็นหญิงชาวไทย บิดาเรียกเธอว่ามาเรีย
ไม่มีบุตร

การศึกษา :
ปี 2542 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี 2540 ปริญญากิตติมศักดิ์คหกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี) สาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
6 กุมภาพันธ์ 2540 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน ของสถาบันราชภัฏเพชรบุรี วิทยาลงกรณ์
ปี 2502 ม.6 โรงเรียนปานะพันธุ์พิทยา
- ม.1 โรงเรียนเทเวศร์วิทยาลัย
- โรงเรียนวัดญวน
- ประถมศึกษาปีที่ 1-4 โรงเรียนบำรุงดุสิต นางเลิ้ง
- โรงเรียนนานาชาติ (แบบสหศึกษา)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ประธานชมรมแม่บ้านอีสานเขียว
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement