ประวัติสุพัตรา มาศดิตถ์ ข้อมูลล่าสุดของสุพัตรา มาศดิตถ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุพัตรา มาศดิตถ์

สุพัตรา มาศดิตถ์

สุพัตรา มาศดิตถ์

เพศ หญิง
วันที่เกิด 9 ม.ค. 2493
อายุ 71 ปี
ทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้ว ที่จะเกิดแรงกระเพื่อม ความไม่พอใจ การเรียกร้อง จากกลุ่มโน่นกลุ่มนี้ ในพรรคประชาธิปัตย์ แม้แต่ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คนที่ต้องทำงาน ใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรี และโดยธรรมชาติน่าจะเป็นสิทธิขาดของนายกรัฐมนตรี ในการคัดเลือกบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมาทำหน้าที่ก็ตาม

ล่าสุด แม้แต่จะมีชื่อบุคคลที่ ออกมาจากปากของบุคคลทีไ่ด้ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาแล้วว่า คนที่เหมาะสมในตำแหน่งดังกล่าว คือ นางอัญชลี วานิชเทพบุตร ก็ตาม ที่สุดก็ยังมีปัญหาเข้าจนได้ ภายหลังจากเกิดแรงกระเพื่อมจากกลุ่มของนายสุเทพ ว่าคนที่นายกรัฐมนตรี เลือกไม่เหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี้ พร้อมยกจุดอ่อนเรื่อง สปก.4-01 ขึ้นมาเป็นจุดสลบ และที่สำคัญซ้ำร้ายยังกระแสข่าวถึงขั้น จะบีบให้คนในพรรคโหวตเลือกคนที่เหมาะสม ในตำแหน่งดังกล่าวแทน เอาซะด้วยซ้ำไป

ท้ายที่สุด หวยเลยมาตกเอากับบุคคลที่ครั้งหนึ่ง เคยมีผู้ยกย่องว่า หากวันใดที่ประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีหญิง คน ๆ นี้คือผู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เอาจนได้ ทั้งที่ในระยะหลังนี้ เจ้าตัวก็มักจะพยายามไม่ค่อยปรากฎตัวเป็นข่าวคราวมากเท่าใด รวมถึงไม่พยายามเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งใด ๆ ในพรรคแล้วก็ตาม

ชื่อ-สกุล : คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์

วันเดือนปีเกิด : 9 มกราคม 2493

การศึกษา :

2553 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1
- ปริญญาโท นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (ด้านทฤษฎีสื่อสาร) มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษา ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่งปัจจุบัน :

30 ธันวาคม 2551 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

30 ธันวาคม 2551 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
14 พฤศจิกายน 2540 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 7
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 6 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
22 มีนาคม 2535 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 5
22 พฤศจิกายน 2533 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ้นตำแหน่ง 8 ธ.ค.2533)
26 สิงหาคม 2533 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9 สิงหาคม 2531 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 4
27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3 (ยุบสภา 29 เม.ย.2531)
18 เมษายน 2526 ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2
22 เมษายน 2522 ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1

ตำแหน่งอื่นๆ :
- ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
27 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ปรึกษาและกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
25 พฤศจิกายน 2545 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement