ประวัติอัญชลี เทพบุตร ข้อมูลล่าสุดของอัญชลี เทพบุตร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อัญชลี เทพบุตร

อัญชลี เทพบุตร

อัญชลี เทพบุตร

เพศ หญิง
วันที่เกิด 5 ก.พ. 2547
อายุ 16 ปี
แม้จะบอกว่าไม่หนักใจ หลังมี ส.ส.ในพรรคส่งเอสเอ็มเอสคัดค้านการเข้ารับตำแหน่งเลาธิการนายกฯ แต่ท้ายที่สุดแล้ว ส.ส.ก็เปิดไฟเขียวให้มาดำรงตำแหน่งแทนนายกอร์ปศักดิ์ที่ต้องออกไปทำนโยบายและแผน การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า...

ชื่อ-สกุล : อัญชลี เทพบุตร

ชื่อเล่น : อ่อน

นามแฝง/ฉายา : อัญชลี วานิช

วันเกิด : 5 กุมภาพันธ์ 2504

บิดา : นายเอกพจน์ วานิช

มารดา : นางบุญรอด (แม่ดีเด่นของจังหวัดภูเก็ต ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม)

ถิ่นกำเนิด : ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ชื่อคู่สมรส : นายทศพร เทพบุตร

จำนวนบุตร-ธิดา : 1 คน บุตร 1 คน

ประวัติครอบครัว : มีพี่สาวชื่อ น.ส.อัชฌา วานิช (เสียชีวิต), สามีชื่อนายทศพร เทพบุตร สมรส 9 พ.ย. 2534 มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ เปรม เทพบุตร (ภู)

การศึกษา :
- ปริญญาโท (กฎหมายระหว่างประเทศ) สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท (กฎหมายพาณิชย์นาวี) สหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนราชินี

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 15 กรกฎาคม 2551 เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์
- 12 มกราคม 2553 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (แทนนายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม)

การทำงาน :
- 13 กันยายน 2535 ส.ส. ภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1 (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
- 5 ตุลาคม 2535 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. ภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
- 15 สิงหาคม 2538 เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
- 17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. ภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3
- 6 มกราคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์ (ลาออก 3 ก.พ.2547)
- 14 มีนาคม 2547 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (59,639 คะแนน)
- 5 มีนาคม 2548 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
- 15 กรกฎาคม 2551 เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์
- 13 มกราคม 2552 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ)
- 12 มกราคม 2553 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (แทนนายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม)

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 15 สิงหาคม 2538 กรรมาธิการการคมนาคม
- 19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการคมนาคม
- 16 ธันวาคม 2540 กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (ลาออก)
- 9 กุมภาพันธ์ 2542 กรรมาธิการการท่องเที่ยว
- 9 กุมภาพันธ์ 2542 กรรมาธิการการต่างประเทศ
- 12 มิถุนายน 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
- 17 มีนาคม 2552 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
- 4 พฤษภาคม 2553 รองประธานกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม

เครื่องราช :
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

บันทึกอื่นๆ : ลาออก-นายก อบจ.ภูเก็ต.
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement