ประวัติเอกพงษ์ ณ ระนอง ข้อมูลล่าสุดของเอกพงษ์ ณ ระนอง

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เอกพงษ์ ณ ระนอง

เอกพงษ์ ณ ระนอง

เอกพงษ์ ณ ระนอง

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
นักบริหารระดับฝีมือชั้นนำของเมืองไทยที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานตั้งแต่อายุยังน้อย และมีประสบการณ์ในหลากหลายแวดวงธุรกิจ รวมถึงวงการการศึกษามากว่า 10 ปี ...

ชื่อ-สกุล : นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง

ชื่อเล่น : เอก

บิดา : ร.ท.อภินันท์ ณ ระนอง

มารดา : นางพวงจันทร์ สัมภวคุปต์

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาโท : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศศินทร์)
- ปริญญาตรี : ด้านจิตวิทยา Clark University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ธุรกิจขายแฟรนไชส์
- งานด้านวาณิชธนกิจ
- ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษา
- ร่วมกับน้องชายเปิดบริษัท คูลลี่ (Cooly Co.Ltd.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement