ประวัติดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ข้อมูลล่าสุดของดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 8 ก.ย. 2496
อายุ 68 ปี
ต้องบอก ไม่ได้เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศปก.กปต.ช่วยงาน"ร.ต.อ.เฉลิม" แต่ได้รับแต่งตั้งมานานแล้ว ว่าแล้วในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ "พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ" จะลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อไปดูกำลังพลกองทัพบกที่ทำหน้าที่ในพื้นที่ โดยไร้เงาร.ต.อ.เฉลิม พร้อมบอกว่าวันนั้นร.ต.อ.เฉลิม ติดภารกิจในภาคอีสาน และเมื่อพล.อ.ดาว์พงษ์ลงพื้นที่แล้ว คงต้องตรวจสอบข้อมูล กรณีพล.อ.สำเร็จ ศรีหร่าย ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ระบุกลุ่มบีอาร์เอ็นได้ตั้งเป้าลงมือปฏิบัติการยึด 1 พันหมู่บ้าน หลังเริ่มมาตั้งแต่ปี 2547ว่าจริงเท็จเพียงใด...

ชื่อ-สกุล : พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ชื่อเล่น : หนุ่ย

วันที่เกิด : 8 กันยายน 2496

บิดา พันเอกพิเศษ ศิริ รัตนสุวรรณ (เสียชีวิต)
มารดา นางชม้อย รัตนสุวรรณ (เสียชีวิต)

ถิ่นกำเนิด : กรุงเทพมหานคร

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรของพันเอกพิเศษ ศิริ และนางชม้อย รัตนสุวรรณ (เสียชีวิต 21 พงค.2553 วัดพระศรีมหาธาตุ)

การศึกษา และดูงาน
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 1 ตุลาคม 2553 เสนาธิการทหารบก

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 10 สิงหาคม 2553 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ผู้ช่วยนายทหารยุทธการ ศฝด.202 กอ.รมน.เขต 2
- รองผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการกองกำลังบูรพา
- ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการกองกำลังบูรพา
- ผู้ช่วยฝ่ายกิจการพลเรือนกองกำลังบูรพา
- หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองกำลังบูรพา
- ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กองผสมที่ 23
- ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
- ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
- เสนาธิการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
- รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
- ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
- รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

ปี 2530
- ราชองครักษ์เวร
1 ตุลาคม 2548
- ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
1 ตุลาคม 2549
- ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
1 ตุลาคม 2550
- รองแม่ทัพภาคที่ 1
1 ตุลาคม 2551
- ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
1 ตุลาคม 2552
- รองเสนาธิการทหารบก
1 ตุลาคม 2553
-เสนาธิการทหารบก

ตำแหน่งอื่นๆ :
- เลขาธิการสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
- อุปนายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

11 ตุลาคม 2549
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
12 ธันวาคม 2549
- กรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
10 สิงหาคม 2553
- กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2553
- กรรมการบริหารสมาคมว่ายน้ำ (สมัยนายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นนายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย)

ยศหรือขั้น :
- 1 ตุลาคม 2548 พลตรี
- 1 ตุลาคม 2551 พลโท

เครื่องราช :
- เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภท 2
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)


เพื่อนร่วมรุ่น :
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12 (ตท.12)
พล.ท.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พล.ท.ธวัชชัย สมุทนสาคร
พล.ท.วรรณวิทย์ ว่องไว
พล.ต.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement