ประวัติอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ ข้อมูลล่าสุดของอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์

อิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์

อิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
คุณหญิงปุ๋ยจะบอกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของสาวยุคใหม่ก็ไม่แปลก ทั้งเรื่องการดูแลตัวเอง ครอบครัว และหน้าที่การงาน ก็สามารถทำได้อย่างครบถ้วน อย่างที่ใครๆ ก็ต้องยอมรับ

ชื่อ-สกุล : คุณหญิง อิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์

ชื่อเล่น : ปุ๋ย

บิดา : นายกานต์ พึ่งบารมี

มารดา : ม.ร.ว.เอื้อมพันธ์ (สุขสวัสดิ์)

การศึกษาและดูงาน :
- จบเลขานุการและบริหารธุรกิจ จาก Metropolitan Business College, Sydney Australia
- มัธยมปลาย โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิเซเวีย
- อนุบาลสวนเด็ก

การทำงานและตำแหน่งหน้าที่ :
- ทำงานที่บริษัท Camp Dressorand Mckee เกี่ยวกับงานประปา
- ผู้จัดการกองสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย
- กรรมการชมรมเบญจพัสตร์

ยศหรือขั้น : คุณหญิง

เครื่องราช :
5 พฤษภาคม 2541
- จตุตถจุลจอมเกล้า (คุณหญิง)

5 พฤษภาคม 2546
- ตติยจุลจอมเกล้า
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement