ประวัติพาชื่น รอดโพธิ์ทอง ข้อมูลล่าสุดของพาชื่น รอดโพธิ์ทอง

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พาชื่น รอดโพธิ์ทอง

พาชื่น รอดโพธิ์ทอง

พาชื่น รอดโพธิ์ทอง

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ดร.วัย 60 กะรัต ที่ยังคงความสวยได้ไม่แพ้สาวรุ่นใหม่ๆ ไม่เชื่อก็ต้องดูจากทรงผมสั้นหน้าม้าแบบนี้ดูกี่ทีก็ยังสาวเหมือนเดิม

ชื่อ-สกุล : ดร.พาชื่น รอดโพธิ์ทอง

ชื่อเล่น : ติ๋ม

การศึกษา และดูงาน :
- ประถมศึกษา : โรงเรียนสตรี จ.ยะลา
- มัธยมศึกษา : โรงเรียนสตรี จ.ยะลา
- อุดมศึกษา : วิทยาลัยครูสวนดุสิต
- ปริญญาตรี : วิทยาลัยหอการค้า
- ปริญญาเอก : ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอเมริกัน

ตำแหน่งปัจจุบัน :
ปี 2542-2543
- นายกสโมสรโรตารีวัฒนา
- กรรมการผู้อำนวยการบริษัทลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ที่ปรึกษาสโมสรซอนต้า 5 และ 6
- ที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์ช้างไทย
- ประธานชมรมเพื่อนร่วมในรัก

2542-2543
- นายกสโมสรโรตารี่วัฒนา
- กรรมการผู้อำนวยการบริษัทลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด
- นายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย

เครื่องราช :
- ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

2537
- นักธุรกิจดีเด่นแห่งปี
- ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

15 ธันวาคม 2540
- 10 ยอดนักสตรีนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement