ประวัติเทพกมล เทวกุล ข้อมูลล่าสุดของเทพกมล เทวกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เทพกมล เทวกุล

เทพกมล เทวกุล

เทพกมล เทวกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เป็นทั้งนักบริหาร นักการทูต และนักการเมืองในคนคนเดียวกัน เป็นอีกบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการพาประเทศชาติสู่ความก้าวหน้า ซึ่งทุกวันนี้แม้ว่าจะเกษียณอายุกับการทำงานในระบบราชการแล้ว ท่านก็ยังคงทำหน้าที่ การเป็นองคมนตรีมาตั้งแต่ปี 2540 อีกด้วย

ชื่อ-สกุล : หม่อมราชวงศ์ เทพกมล เทวกุล

บิดา : ม.จ.วงศานุวัตร เทวกุล

มารดา : ม.จ.หญิงกมลปราโมทย์ เทวกุล

การศึกษา และดูงาน :
- ปี 2485
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินี
- ปี 2490
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอำนวยศิลป์
- ปริญญาตรี ทางกฎหมาย จากมิดเดิ้ลแทมเปิ้ล ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- เนติบัณฑิตอังกฤษ
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 29)

ตำแหน่งปัจจุบัน : 7 สิงหาคม 2540 องคมนตรี

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 1 พฤษภาคม 2506
เลขานุการตรี กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
- เลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
- หัวหน้ากองอเมริกา กรมการเมือง
- รองอธิบดีกรมการเมือง
- เลขาธิการอาเซียนประจำประเทศไทย
- เอกอัครราชทูตประจำกรุงร่างกุ้ง สหภาพพม่า
- 1 ตุลาคม 2524
เอกอัครราชทูตประจำกรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม
- 1 ตุลาคม 2528
อธิบดีกรมการเมือง
- 25 กันยายน 2532
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- 1 ตุลาคม 2533
เอกอัครราชทูตประจำฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส
- 12 สิงหาคม 2534
เอกอัครราชทูตประจำแอลจีเรีย
- 20 มิถุนายน 2538
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ลาออก 26 ก.ย. 2539)

ตำแหน่งทางการเมือง :
- 22 มีนาคม 2539
สมาชิกวุฒิสภา (ลาออก 23 ก.ค.2540)
- 11 เมษายน 2539
กรรมาธิการการทหาร (วุฒิ)
- 27 กันยายน 2539
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
- 7 สิงหาคม 2540
องคมนตรี
- 12 กรกฎาคม 2540
กรรมการร่างกฎหมาย

ตำแหน่งทางด้านอื่นๆ :
- 4 กรกฎาคม 2538
กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 14 กันยายน 2538
กรรมการไต่สวนสาธารณะ
- 12 กรกฎาคม 2543
กรรมการกฤษฎีกา

เครื่องราช :
- 5 ธันวาคม 2511
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- พฤษภาคม 2512
ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) สืบสกุล
- 4 พฤษภาคม 2517
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
- 5 ธันวาคม 2520
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
- 5 ธันวาคม 2521
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
- 5 ธันวาคม 2522
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
- 5 ธันวาคม 2525
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- 5 ธันวาคม 2528
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
- 5 ธันวาคม 2531
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
- พฤษภาคม 2532
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
- 5 ธันวาคม 2532
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
- 5 ธันวาคม 2537
ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
- 5 พฤษภาคม 2539
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)
- 5 พฤษภาคม 2544
ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) เทียบเท่า "เจ้าพระยา"
- 30 มิถุนายน 2514
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Order of the Sacred Treasure ประเทศญี่ปุ่น
- 9 ตุลาคม 2527
สายสะพายชั้น เลียวโปล์ค Grand Cordon De I' Ordre de Leopold ประเทศเบลเยียม
- 15 กรกฎาคม 2538
Grand Official de I' Ordre National du Merite ประเทศฝรั่งเศส
- ธันวาคม 2539
Second Class of Knight Commander of The Order of ST. Michael & St.George ประเทศสหราชอาณาจักร
- 29 พฤษภาคม 2546
Grand Cordon of the Order of the Sacred Treasure ประเทศญี่ปุ่น
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement