ประวัติอนุชา บูรพชัยศรี ข้อมูลล่าสุดของอนุชา บูรพชัยศรี

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อนุชา บูรพชัยศรี

อนุชา บูรพชัยศรี

อนุชา บูรพชัยศรี

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เพิ่งผ่านพ้นช่วงวิกฤตของพรรคไปหมาดๆ ว่าจะยุบหรือยืด วันนี้ก็ยิ้มออกได้แล้ว เพราะพรรคประชาธิปัตย์ยังอยู่เหมือนเดิม ได้ยืดอายุการเป็นสมาชิสภาผู้แทนราษฎรไปอีกเฮือกใหญ่

ชื่อ-สกุล : นาย อนุชา บูรพชัยศรี

ประวัติครอบครัว :
- บิดา : นายเอกชัย บูรพชัยศรี
- มารดา : นางสุนิสา บูรพชัยศรี

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท (ดีเด่น) สาขาวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงานและการเผาไหม้ จากวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ ด้านการเงินและการตลาดสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 23 ธันวาคม 2550
ส.ส. กทม. เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ (122,534 คะแนน)
- 27 มิถุนายน 2551
กรรมาธิการการคมนาคม
- 13 กรกฎาคม 2553
กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 22 มกราคม 2550
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
- กรรมการผู้จัดการบริษัท เมโทรเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด
- ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการคมนาคม
- 23 ธันวาคม 2550
ส.ส. กทม. เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ (122,534 คะแนน)
- 27 มิถุนายน 2551
กรรมาธิการการคมนาคม
- 13 กรกฎาคม 2553
กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement