ประวัติกนิษฐ์ สารสิน ข้อมูลล่าสุดของกนิษฐ์ สารสิน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

กนิษฐ์ สารสิน

กนิษฐ์ สารสิน

กนิษฐ์ สารสิน

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
อยากให้ศิษย์เก่าสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับข้อมูลข่าวสารข้อมูลของสมาคมศิษย์เก่ากันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น กนิษฐ์ สารสิน จึงได้เปิดเว็บไซต์ให้เข้าไปอัพเดทกันได้ที่ http://www.cudaa.org

ชื่อ-นามสกุล : นาย กนิษฐ์ สารสิน

ชื่อเล่น : เป๊ะ

ประวัติครอบครัว :
- บิดา พล.ต.อ.เภา สารสิน
- มารดา ท่านผู้หญิิงถวิกา สารสิน
- เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 3 คน
ชื่อพี่-น้อง
1. นายกลินท์ สารสิน
2. พ.ต.อ.ชินภัทร สารสิน
3. นายกนิษฐ์ สารสิน
- ภรรยาชื่อนางอมรา สารสิน มีบุตรชาย 2 คน
ชื่อบุตร
1. นายกรวิชญ์ สารสิน (กำปั่น)
2. นายอนพัช สารสิน (ข้าวปุ้น)

การศึกษา และดูงาน :
- 2529-2531
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA จาก BOSTON UNIVERSITY
- 2525-2529
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2513-2525
ประถม-มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุบาลสมถวิล

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- บริษัท ซีพี ที่ เซเว่น อีเลฟเว่น
- 2532-2533
พนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ โครงการ 7-11
- 2533-ปัจจุบัน
ผู้จัดการทั่วไป บริษัทผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัด

บันทึกอื่นๆ :
- พิธีกรรายการโทรทัศน์
- นักแสดง, ถ่ายโฆษณา
- ได้รางวัล Stylist Men Of The Year 2002
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement