ประวัติจันทนี ธนรักษ์ ข้อมูลล่าสุดของจันทนี ธนรักษ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จันทนี ธนรักษ์

จันทนี ธนรักษ์

จันทนี ธนรักษ์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ทำงานด้วยใจ และมีความจงรักภักดีอย่างเต็มเปี่ยมในฐานะที่เป็นรองราชเลขาธิการ ถึงแม้งานจะหนัก แต่ก็คุ้มค่า เพราะจะมีสักกี่คนที่สามารถมาอยู่ในจุดนี้แบบคุณหญิงได้

ชื่อ : คุณหญิง จันทนี ธนรักษ์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- ผู้อำนวยการกอง กองการต่างประเทศ
1 สิงหาคม 2544 ผู้ช่วยราชเลขาธิการ
1 ตุลาคม 2545 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ 10 (เทียบเท่ารองราชเลขาธิการ)
12 ธันวาคม 2551 รองราชเลขาธิการ รับเงินเดือนอันดับ ท.10

เครื่องราช :

5 พฤษภาคม 2544 จตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ.) (คุณหญิง)
5 ธันวาคม 2546 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
5 พฤษภาคม 2547 ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.)
5 พฤษภาคม 2550 ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement