ประวัติสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ข้อมูลล่าสุดของสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
พี่ใหญ่แห่งตระกูลชุมสาย ณ อยุธยาคนนี้ ในวงการสถาปนิกต่างรู้ถึงควาสามารถกันดีอยู่แล้ว เพราะท่านเป็นถึงที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมสถาปนิกสยามแห่งประเทศไทยอีกด้วย

ชื่อ : ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 4 คน ของ ม.ล.มานิจ และนางเฉลิมขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา (เสียชีวิตทั้งคู่)
- ชื่อพี่น้อง
1. ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา สมรสกับ สุทธินี มีบุตร-ธิดา 2 คน
2. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา สมรสกับ วรลักษณ์ มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน
3. นางสุชาดา สถิตพิทยายุทธ (เสียชีวิต)
4. ดร.ปาริชาติ ชุมสาย ณ อยุธยา สมรสครั้งแรก กับ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ มีธิดา 2 คน (หย่า)
สมรสครั้งที่ 2 กับ นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ มีบุตร-ธิดา 2 คน (หย่า)
ภรรยาชื่อนางสุทธินี ชุมสาย ณ อยุธยา สมรส 1 พ.ค.2514
มีบุตร-ธิดา 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. น.ส.ศิริประภา ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นายปฤษฐ ชุมสาย ณ อยุธยา

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
- ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
- ปริญญาเอก สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 18 สิงหาคม 2535
กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- 25 สิงหาคม 2535
กรรมการองค์การรถไฟฟ้ามหานคร
- 16 มกราคม 2540
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 30 มิถุนายน 2541
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ลาออก 20 มิ.ย.2543)
- 28 พฤศจิกายน 2549
กรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

อื่นๆ :
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมสถาปนิกสยาม
- ประธานบริษัทเอส.เจเอ.ทรีดี จำกัด (S.JA+3D Architects)
- 18 พฤษภาคม 2544
วุฒิสมาชิกิตติมศักดิ์ ของสภาสถาปนิกแห่งสหรัฐอเมริกา (Hon.FAIA) มีพิธีแต่งตั้งณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เมืองเด็นเวอร์ สหรัฐอเมริกา
- ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบันสถาปัตยกรรมแห่งประเทศฝรั่งเสศและสหรัฐอเมริกา

เครื่องราช :
- 2533
นักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น
- 2536
กิตติบัตรบุคลตัวอย่าง ด้านส่งเสริมงานอนุกรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม
- มิถุนายน 2551
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น Chevaller de I' Ordre Arts et des Lettres ของฝรั่งเศสที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement