ประวัติจรูญ อินทจาร ข้อมูลล่าสุดของจรูญ อินทจาร
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จรูญ อินทจาร

จรูญ อินทจาร

จรูญ อินทจาร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 29 พ.ค. 2497
อายุ 64 ปี
จากการถอนตัวของ 'นายจรูญ' ทำให้เหลือตุลาการรัฐธรรมนูญที่จะตัดสินคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้เพียงแค่ 6 คน ประกอบด้วย นายชัช ชลวร นายบุญส่ง กุลบุปผา นายจรัญ ภักดีธนากุล นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี นายสุพจน์ ไข่มุกด์ และ นายนุรักษ์ มาประณีต สาเหตุก็เนื่องมาจากคลิปฉาวที่ถูกมือดีปล่อยลงยูทูบ นั่นเอง และ ก่อนหน้านี้ นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ก็ได้ขอถอนตัวเช่นกัน

นั่นจึงเป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกตว่า หากการตัดสิน ได้คะแนนเสียง 3-3 เท่ากัน จะทำอย่างไร เพราะกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ ว่าหากเกิดเสียงเท่ากันในการลงมติจะทำอย่างไร และไม่ได้เขียนบอกว่าให้ยกประโยชน์ให้ผู้ถูกร้องแต่อย่างใด ขณะที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นมาก่อน นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการรัฐธรรมนูญ ได้เสนอให้สภา ออกพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญว่าหากการลงมติคะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นอย่างไร ซึ่งนั่นก็ต้องว่ากันในภายหลัง แต่ปัญหาเฉพาะหน้า ถ้าเกิดขึ้นจริงจะทำอย่างไร คงต้องขึ้นกับ 6 ท่านที่เหลือ เพราะนี่คือคดีสำคัญของพรรคการเมืองที่อายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศ อาจพลิกหน้าการเมืองไทยให้เป็นขาวหรือดำได้ในชั่วพริบตา...

ชื่อ-สกุล นาย จรูญ นามสกุล อินทจาร

วันที่เกิด 29 พฤษภาคม 2497

การศึกษา และดูงาน
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน
28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
1 เมษายน 2531 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก
13 กุมภาพันธ์ 2532 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี
1 เมษายน 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมีนบุรี
1 เมษายน 2534 ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
1 กุมภาพันธ์ 2535 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
3 พฤษภาคม 2536 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
1 พฤศจิกายน 2536 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2
1 ตุลาคม 2541 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1
1 ตุลาคม 2545 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
1 ตุลาคม 2546 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
1 ตุลาคม 2547 ผู้พิพากาษาอาวุโสในศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
1 ตุลาคม 2548 ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดมีนบุรี (ลาออก 30 ธ.ค.2548)
3 มีนาคม 2549 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด (พ้น 8 พ.ค.2551)
28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement