ประวัติจรูญ อินทจาร ข้อมูลล่าสุดของจรูญ อินทจาร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จรูญ อินทจาร

จรูญ อินทจาร

จรูญ อินทจาร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 29 พ.ค. 2497
อายุ 67 ปี
จากการถอนตัวของ 'นายจรูญ' ทำให้เหลือตุลาการรัฐธรรมนูญที่จะตัดสินคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้เพียงแค่ 6 คน ประกอบด้วย นายชัช ชลวร นายบุญส่ง กุลบุปผา นายจรัญ ภักดีธนากุล นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี นายสุพจน์ ไข่มุกด์ และ นายนุรักษ์ มาประณีต สาเหตุก็เนื่องมาจากคลิปฉาวที่ถูกมือดีปล่อยลงยูทูบ นั่นเอง และ ก่อนหน้านี้ นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ก็ได้ขอถอนตัวเช่นกัน

นั่นจึงเป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกตว่า หากการตัดสิน ได้คะแนนเสียง 3-3 เท่ากัน จะทำอย่างไร เพราะกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ ว่าหากเกิดเสียงเท่ากันในการลงมติจะทำอย่างไร และไม่ได้เขียนบอกว่าให้ยกประโยชน์ให้ผู้ถูกร้องแต่อย่างใด ขณะที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นมาก่อน นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการรัฐธรรมนูญ ได้เสนอให้สภา ออกพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญว่าหากการลงมติคะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นอย่างไร ซึ่งนั่นก็ต้องว่ากันในภายหลัง แต่ปัญหาเฉพาะหน้า ถ้าเกิดขึ้นจริงจะทำอย่างไร คงต้องขึ้นกับ 6 ท่านที่เหลือ เพราะนี่คือคดีสำคัญของพรรคการเมืองที่อายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศ อาจพลิกหน้าการเมืองไทยให้เป็นขาวหรือดำได้ในชั่วพริบตา...

ชื่อ-สกุล นาย จรูญ นามสกุล อินทจาร

วันที่เกิด 29 พฤษภาคม 2497

การศึกษา และดูงาน
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน
28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
1 เมษายน 2531 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก
13 กุมภาพันธ์ 2532 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี
1 เมษายน 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมีนบุรี
1 เมษายน 2534 ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
1 กุมภาพันธ์ 2535 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
3 พฤษภาคม 2536 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
1 พฤศจิกายน 2536 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2
1 ตุลาคม 2541 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1
1 ตุลาคม 2545 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
1 ตุลาคม 2546 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
1 ตุลาคม 2547 ผู้พิพากาษาอาวุโสในศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
1 ตุลาคม 2548 ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดมีนบุรี (ลาออก 30 ธ.ค.2548)
3 มีนาคม 2549 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด (พ้น 8 พ.ค.2551)
28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement