ประวัติปรีชญา ขำเจริญ ข้อมูลล่าสุดของปรีชญา ขำเจริญ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปรีชญา ขำเจริญ

ปรีชญา ขำเจริญ

ปรีชญา ขำเจริญ

เพศ หญิง
วันที่เกิด 7 ต.ค. 2518
อายุ 46 ปี
เล่นเอาพรรคประชาธิปัตย์ตกหลุมอากาศ เมื่อ ส.ส.ราชบุรี "ปรีชญา ขำเจริญ" งดออกเสียงในการประชุมร่วมรัฐสภา ในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 93-98 สวนมติพรรค ล่าสุดทางพรรคยังไม่ได้มีการเรียก ประชุมพรรค แต่คงต้องรอการตัดสินใจของกรรมการบริหารพรรค ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงก่อน งานนี้จะตั้งกรรมการสอบสวนเช่นเดียวดับกรณีคลิปฉาวหรือไม่ ต้องรอดูต่อไป เมื่อเจ้าตัวยืนยันว่า พร้อมรับชะตากรรม เนื่องจากประสงค์จะใช้เอกสิทธิ์ ส.ส. ในการโหวต แทนการทำหน้าที่ในพรรคประชาธิปัตย์

ชื่อ-สกุล : นางสาวปรีชญา ขำเจริญ

วันเดือนปีเกิด : 7 ตุลาคม 2518

การศึกษา และดูงาน :
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดช่องลม
- ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดช่องลม จังหวัดราชบุรี
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชบริกานเคราะห์
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริิญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 23 ธันวาคม 2550
ส.ส. ราชบุรี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ (92,169)
- 27 มิถุนายน 2551
กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- บัณฑิตอาสาประชาสงเคราะห์
- สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
- เลขานุการสาขาประชาธิปัตย์


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement