ประวัติภูมิ สาระผล ข้อมูลล่าสุดของภูมิ สาระผล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ภูมิ สาระผล

ภูมิ สาระผล

ภูมิ สาระผล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 6 พ.ย. 2498
อายุ 66 ปี
กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนในช่วงวิกฤติน้ำท่วม โดยเฉพาะเรื่องน้ำดื่ม ไข่แพงฟองละเกือบ 10 บาท งานนี้"ภูมิ สาระผล"ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดูแลกรมการค้าภายใน ต้องแสดงฝีมือเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในขณะนี้ แม้ว่าก่อนหน้านั้นได้ดำเนินการประกวดราคาจัดหาผู้ทำข้่าวถุงที่นำมาจากโครงการรับจำนำข้าวปี 52เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยไปบ้างแล้ว ส่วนปัญหาไข่ไก่ขาดแคลนและแพงมากได้ดำเนินการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยร่วมมือกับยักษ์ใหญ่จำหน่ายไข่ราคาถูกที่ตลาดอตก.ไปแล้ว ล่าสุด"ภูมิ"ได้ออกมายืนยันแล้วว่า สินค้าอุปโภคบริโภคได้ทยอยสู่ตลาดบ้างแล้วในหลายวิธีการทั้งนำเข้า ประสานผู้ผลิตในต่างจังหวัดให้เพิ่มการผลิตให้มากขึ้นโดยเฉพาะน้ำดื่มผ่านห้างค้าปลีก ทำให้ปวงชนชาวไทยโล่งอกแต่ก็ยังตระหนกแห่กักตุนสินค้าไม่หยุด จนเกิดวิกฤติไข่ไก่หายไปจากตลาดวันละ2-3ล้านฟองต่อวันในช่วงที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นก็ต้องนำเข้าไข่ไก่เข้ามาอีกคาดว่าน่าจะ 3 ล้านฟองซึ่งจะสูงกว่าในประเทศเล็กน้อยประมาณฟองละ 4บาท แต่ขนาดราคาฟองละเกือบ 10 บาทคนไทยยังแห่ซื้อจนไม่เหลือ จากการแก้ไขปัญหาของกระทรวงพาณิชย์ในหลายรูปแบบทั้งนำรถธงฟ้าออกขายสินค้าก็น่าจะทำให้คนไทยไม่แห่กักตุนสินค้าจนกลายเป็นกำลังซื้อเทียมซึ่งไม่ได้ช่วยให้จีดีพีเขยิบขึ้นเพราะเป็นการซื้อเฉพาะช่วงน้ำท่วมเท่านั้น พอน้ำลดคอยดูสินค้าพวกอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆเพื่อใช้ในการซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านพักที่อยู่อาศัยจะขึ้นราคา ดังนั้นก็ต้องดูว่าผู้เกี่ยวข้องจะทำอย่างไร ? ก็ต้องฝาก"ภูมิ"ช่วยดูแล

ชื่อ-สกุล : นาย ภูมิ สาระผล

วันที่เกิด : 6 พฤศจิกายน 2498

บิดา : นายคำดี

มารดา : นางไสว

การศึกษา และดูงาน :
- มัธยมศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานโยบาย สาธารณะและการบริหาร)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 1 ธันวาคม 2551 ส.ส. ขอนแก่น เขต 1 พรรคเพื่อไทย
- 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
- 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 13 กันยายน 2535 ส.ส. ขอนแก่น เขต 1 พรรคพลังธรรม (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
- 15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ และตรวจรายงานการประชุม
- 3 พฤศจิกายน 2537 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
- 24 กุมภาพันธ์ 2538 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- 17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. ขอนแก่น เขต 1 พรรคความหวังใหม่ (ลาออก)
- 2 ธันวาคม 2539 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- 19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการสิ่งแวดล้อม
- กรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่
- 6 มกราคม 2544 ส.ส. ขอนแก่น เขต 5 พรรคไทยรักไทย
- 1 มีนาคม 2544 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุวรรณ วลัยเสถียร)
- 12 มิถุนายน 2544 เลขานุการคณะกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม
- 15 ตุลาคม 2545 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- 18 พฤศจิกายน 2546 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายโภคิน พลกุล)
- 6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ขอนแก่น เขต 5 พรรคไทยรักไทย (40,673)
- 27 เมษายน 2548 กรรมาธิการติดตามการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- 27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2 เมษายน 2549 ส.ส. ขอนแก่น เขต 5 พรรคไทยรักไทย (54,506)
- 23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ขอนแก่น เขต 1 พรรคพลังประชาชน (111,415 คะแนน)
- 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
- 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
- 1 ธันวาคม 2551 ส.ส. ขอนแก่น เขต 1 พรรคเพื่อไทย

เครื่องราช
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement