ประวัติสริตา ผ่องศรี ข้อมูลล่าสุดของสริตา ผ่องศรี

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สริตา ผ่องศรี

สริตา ผ่องศรี

สริตา ผ่องศรี

เพศ หญิง
วันที่เกิด 12 ต.ค. 2534
อายุ 29 ปี
ทองเหรียญแรกยอดหญิง "น้องหยิน" สริตา ผ่องศรี เด็กเกษตรฯหัวใจสิงห์ โดนฟาดตา-บาดเจ็บปฐมพยาบาลอยู่นานลุกขึ้นมาอัดเวียดนาม คว้าแต้มแซงชนะ 4-3 คว้าเหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมเอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 16 ที่เมืองกวาโจว และนับเป็นเหรียญทองแรกของนักกีฬาเทควันโดไทยในเอเชียนเกมส์ นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมมา 28 ปี...

ชื่อ นางสาวสริตา ผ่องศรี

ชื่อเล่น น้องหยิน

วัน/เดือน/ปีเกิด 12 ต.ค. 2534

ประวัติการศึกษา กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปี 2 วิชาเอก บริหารธุรกิจ สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณวุฒิทางกีฬาเทควันโด สาย ดำ ดั้ง 3 เลขที่ ดั้ง 09045409

ประวัติผลงานทางด้านการกีฬา
ผลงานระดับภายในประเทศ
-เหรียญทอง เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี พ.ศ.2549
-เหรียญทอง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี พ.ศ.2550

ผลงานระดับนานาชาติก่อนคว้าเหรียญทองเอเชี่ยน เกมส์ ครั้งที่ 16
-เหรียญทองแดง 4th Korea Open International Taekwondo Championships 2008
-เหรียญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 25 ณ ประเทศเซอร์เบีย ปี 2009
-เหรียญเงิน 2009 WTF World Taekwondo Championships Copenhagen
-เหรียญทอง 25th Sea Games 2009 , Lao
-เหรียญเงิน 2010 Yeongcheon 1st Intl Club Open Taekwondo Championships
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement