ประวัติสรอรรถ กลิ่นประทุม ข้อมูลล่าสุดของสรอรรถ กลิ่นประทุม

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สรอรรถ กลิ่นประทุม

สรอรรถ กลิ่นประทุม

สรอรรถ กลิ่นประทุม

เพศ ชาย
วันที่เกิด 17 มี.ค. 2499
อายุ 65 ปี
ว่างเว้นไปจากงานการเมือง ช่วยโปรโมตราชบุรี"เสี่ยตุ้ย"สรอรรถ กลิ่นประทุม รับบทโปรโมเตอร์ใหญ่ เชิญชวนพี่ย้องชาวไทยผู้มีใจรักเสียงเพลง และนิยมสูดโอโซนบรรยากาศแจ่มๆ ไปทัวร์ จ.ราชบุรี งาน"ซีซั่น ออฟ เลิฟซอง"ที่สวนผึ้ง 27 พ.ย.นี้ นอกจากเป้าประสงค์ฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่ซบเซา ยังร่วมคิวนี้ด้วยการจัดส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เชิญชวนกันปลูก"ต้นผึ้ง"ไม้ประจำถิ่น จำนวน 1 หมื่นต้น เรียกคะแนนนิยมกลับมาได้เป็นกอง

ชื่อ-นามสกุล : สรอรรถ กลิ่นประทุม

ชื่อเล่น : ตุ้ย

นามแฝง/ฉายา : เสี่ยตุ้ย

เพศ : ชาย

วันเดือนปีเกิด : วันที่เกิด 17 มีนาคม 2499

บิดา : นายทวิช กลิ่นประทุม

มารดา : นางสุวิสาข์

ถิ่นกำเนิด : จังหวัดราชบุรี

ชื่อคู่สมรส : พรรัตน์ นามสกุลเดิมของคู่สมรส ศิลป์ประเสริฐ

จำนวนบุตร-ธิดา : 2 คน บุตร 1 คน ธิดา 1 คน

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรของนายทวิช และนางสุวิสาข์ กลิ่นประทุม
- ภรรยาชื่อนางพรรัตน์ กลิ่นประทุม มีบุตร-ธิดา 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. จันทร์จรัส (พราวแพรว หรือ พราว)
2. สรวิท (หนอ)

การศึกษา และดูงาน
- ประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์จอห์น
- ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Catholic University of America สหรัฐอเมริกา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 2528 ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- 27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. ราชบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 1 (ยุบสภา 29 เม.ย.2531)
- ปี 2529 - 2531 กรรมาธิการการต่างประเทศ
- ปี 2529 - 2531 ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- 11 สิงหาคม 2531 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
- 24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. ราชบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 2
- 26 สิงหาคม 2533 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ้นจากตำแหน่ง 22 พ.ย.2533)
- 22 พฤศจิกายน 2533 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ้นตำแหน่ง 8 ธ.ค.2533)
- 14 ธันวาคม 2533 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลถูกยึดอำนาจ 23 ก.พ.2534)
- 22 มีนาคม 2535 ส.ส. ราชบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 3
- 13 กันยายน 2535 ส.ส. ราชบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 4 (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
- 2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. ราชบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 5 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
- 18 กรกฎาคม 2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ยุบสภา 27ก.ย.2539)
- 17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. ราชบุรี เขต 1 พรรคความหวังใหม่ สมัยที่ 6 (ลาออก 24 มี.ค.2543)
- 29 พฤศจิกายน 2539 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- กรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่
- 19 พฤษภาคม 2543 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
- 6 มกราคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
- 17 กุมภาพันธ์ 2544 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ้น 3 ต.ค.2545)
- 27 มกราคม 2545 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พ.ค.50)
- 3 ตุลาคม 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ้น 8 พ.ย.2546)
- 19 พฤศจิกายน 2545 กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 8 พฤศจิกายน 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- 6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
- 11 มีนาคม 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
- 31 มีนาคม 2548 รองประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- 2 สิงหาคม 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ลาออก 4 ก.พ.2549)
2 เมษายน 2549 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย

ยศหรือขั้น : 15 มิ.ย.2544 นายกองเอก

เครื่องราช :
- ปี 2529 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- ปี 2531 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
- ปี 2533 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement