ประวัติธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ข้อมูลล่าสุดของธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ปล่อยให้ภรรยาและลูกๆ ออกงาน กันเป็นประจำ ช่วงนี้งานเบื้องหน้าเลยตกเป็นของภรรยาและ ลูกสาวกับลูกชายที่หน้าตาช่างปั้น จนเตะตาแมวมอง และได้เริ่มชิมลางงานบันเทิงบ้างแล้ว...

ชื่อ-สกุล : นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

ชื่อเล่น : หลก

บิดา : นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

มารดา : นางแมรี่ แอนด์ จิราธิวัฒน์

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 4 คน ของนายสุทธิเกียรติ และนางแมรี่ แอนด์ จิราธิวัฒน์
ชื่อพี่น้อง
1. นายธีระเดช จิราธิวัฒน์ (เอ็ก) สมรสกับ ม.ล.สราลี กิติยากร มีบุตรฝาแฝดชาย 1 คู่ (ปก-ป้อง)
2. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ (หลก) สมรสกับ ชนัดดา พิทยศิริ มีบุตร 3 คน ชาย 1 คน หญิง 2 คน
3. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ (กิ๊ด) สมรสกับ ภาณุมาศ สุทธิวานิช มีบุตร-ธิดา 3 คน
4. นางสมกมล เวชชาชีวะ (หญิง) สมรสกับ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ มีธิดา 1 คน

ภรรยาชื่อ นางชนัดดา จิราธิวัฒน์ (ส้ม) มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. น.ส.พิมพิศา จิราธิวัฒน์ (แพร์)
2. นายพชร จิราธิวัฒน์ (พีช)
3. น.ส.ศลิษา จิราธิวัฒน์ (พาย)

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญา ด้านการบริหารการโรงแรม ROCHESZTER OF TECHNOLGY ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- PROMOTION MANAGER โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า
- PROJECT MANAGER
- รองประธาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โรงแรมและรีสอร์ต ในเครือ เซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement