ประวัติอภิรดี ตันตราภรณ์ ข้อมูลล่าสุดของอภิรดี ตันตราภรณ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อภิรดี ตันตราภรณ์

อภิรดี ตันตราภรณ์

อภิรดี ตันตราภรณ์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ทำงานใหญ่ระดับนานาชาติมาหลายต่อหลายเรื่อง ประสบการณ์ความสามารถของสาวคนนี้เลยเป็นที่ยอมรับ จนได้ฉายาว่าเป็นวีรสตรี อีอ๊อคชั่นแห่งวงการไฮโซไปเลย

ชื่อ : นาง อภิรดี ตันตราภรณ์

นามแฝง/ฉายา : วีรสตรี อีอ๊อคชั่น

ประวัติครอบครัว :

เป็นธิดาของพลเรือโทใบ และนางประเทือง เทศนสดับ
สมรสกับนายสุรพล ตันตราภรณ์

การศึกษา และดูงาน :

- อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนราชินีบน
- 2514 ปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ด้านการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยซีราคิว สหรัฐอเมริกา
- อบรมหลักสูตรนโยบายว่าด้วยภาษีศุลกากร และการค้าที่เจนีวา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- เศรฐกรตรี กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
- เศรษฐกรโท กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
- เศรษฐกรเอก กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
- หัวหน้าฝ่ายการประชุมระหว่างประเทศ กองนโยบาย
- ผู้แทนไทยในการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาครั้งที่ 5 ที่กรุงมะนิลา
- ผู้แทนไทยในการประชุมกลุ่ม 77ประเทศ กำลังพัฒนา ว่าด้วยการค้าและการพัฒนาที่อาร์เจนตินา
- ผู้แทนไทยในการประชุมสหประชาติ เพื่อจัดทำความตกลงเรื่องปอ ระหว่างประเทศ ที่เจนีวา กับบังคลาเทศ
- ผู้แทนไทยในการประชุมมนตรีองค์การกาแฟระหว่างประเทศที่ลอนดอน
- ที่ปรึกษาการพาณิชย์ของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- 1 ตุลาคม 2537 รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
- 23 มกราคม 2540 ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ 10 ชช.)
- 14 ตุลาคม 2542 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO)
- 1 พฤษภาคม 2545 อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
- 1 พฤษภาคม 2548 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (ต่อครั้งที่ 1)
- 23 พฤศจิกายน 2549 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
- 19 พฤษภาคม 2552 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (เกษียณ 1 ต.ค.2552)

ตำแหน่งอื่นๆ :

- ประธานกรรมการเกษตร
- 14 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมการประสานงานและกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement