ประวัติสมิทธ ธรรมสโรช ข้อมูลล่าสุดของสมิทธ ธรรมสโรช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมิทธ ธรรมสโรช

สมิทธ ธรรมสโรช

สมิทธ ธรรมสโรช

เพศ ชาย
วันที่เกิด 6 พ.ย. 2480
อายุ 83 ปี
พลันครม.มีมติแต่งตัั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งของนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยมี"สมิทธ ธรรมสโรช" ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็น 1 ในคณะกรรมการ ได้สร้างความแปลกใจให้กับเขา เพราะก่อนหน้านั้นเจ้าตัวไม่เคยได้รับการติดต่อหรือทาบทามมาก่อน แต่ก็ยืนยันจะทำงานสุดเต็มความสามารถในการนำความชำนาญด้านอุตุนิยมวิทยามาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร่วมกับคณะกรรมการคนอื่นๆ และเตรียมจะเสนอแผนการสร้างแนวกั้นน้ำแบบถาวรและมองว่า"บิ๊กแบ็ก"มีราคาแพงเกินไปโดยได้ผลในระดับหนึ่งในการชะลอน้ำไม่ให้ไหลเอ่อเข้ากรุงเทพ
สำหรับ"สมิทธ"หรือฉายา"มิสเตอร์เตือนภัย"มีชื่อเสียงโด่งดังช่วงเกิดเหตุสึนามิเมื่อปลายปี 2547 เพราะก่อนหน้าที่จะเกิดสึนามิในภาคใต้ของไทย เขาเคยเตือนมาก่อนหน้านั้นแต่วันเวลาอาจคลาดเคลื่อนจนทำให้คนมองว่าเขาบ้า บ้างก็ด่าตำหนิโดยเฉพาะคนในภูเก็ตที่ต่างโกลหลอพยพกับการเตือนภัยของเขา แต่แล้วคำเตือนก็เป็นความจริงจนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลทักษิณ และเป็นประธานกรรมการอำนวยการศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ กระทั่งศูนย์เตือนภัยดังกล่าวถูกลดบทบาทลง พร้อมๆกับการลืมเลือนของคนไทยต่อเหตุภัยพิบัติสึนามิที่เคยเกิดขึ้น กระทั่งเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในหลายจังหวัดและกรุงเทพฯชื่อ"สมิทธ"ก็ถูกเรียกหาอีกครั้ง หากใครจำได้เขาเคยเตือนมาแล้วว่า กรุงเทพฯจะจมใต้น้ำในปี 2558 หรือคศ.2015 หรือคำเตือนของเขาใกล้ความจริงขึ้นทุกวันเมื่อกรุงเทพฯต้องเผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 โดยไม่มีใครรู้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปหรือกรุงเทพฯจะจมบาดาลจริงๆ ก็ต้องฝากไว้กับคณะทำงาน คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่รัฐบาลแต่งตั้งจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบมากขึ้น

ชื่อ-สกุล : ดอกเตอร์ สมิทธ ธรรมสโรช

เพศ : ชาย

อายุ : 73 ปี

วันเดือนปีเกิด : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2480

บิดา : รองอำมาตย์โท (สอาด ธรรมสโรช)

มารดา : นางมะลิ ธรรมสโรช

ถิ่นกำเนิด : กรุงเทพมหานคร

ชื่อคู่สมรส : เนาวรัชต์ นามสกุลเดิมของคู่สมรส ธนานันท์

ประวัติครอบครัว :
- ภรรยาชื่อ นางเนาวรัชต์ ธรรมสโรช บุตร ท.พ.สุนันท์ ธนานันท์ (เสียชีวิต)
- ไม่มีบุตร-ธิดา เนื่องจากปัญหาสุขภาพของภรรยา (เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์)

การศึกษา และดูงาน
- ประถมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และโรงเรียนสุกิจวิทยาลัย
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ Wilbraham Academy สหรัฐอเมริกา
- ปี 2505 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า และอีเลคโทรนิคส์ มหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- 1 ตุลาคม 2528 ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา
- 1 ตุลาคม 2531 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
- 1 ตุลาคม 2532 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
- 1 กันยายน 2535 อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
- 2 กุมภาพันธ์ 2536 ประธานกรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทย
- 1 ตุลาคม 2536 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
- 20 ตุลาคม 2537 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
- 1 ตุลาคม 2540 รองปลัดกระทรวงคมนาคม (เกษียณ 1 ต.ค. 2541)

ตำแหน่งอื่นๆ
- 13 พฤศจิกายน 2540 กรรมการการบินพลเรือน
- 5 กุมภาพันธ์ 2541 กรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ลาออก)
- 1 ตุลาคม 2541 ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ (หนองงูเห่า) (ลาออก 17ธ.ค.42)
- 4 มกราคม 2548 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- 23 มีนาคม 2548 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
- 15 สิงหาคม 2548 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)
- 2548 ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
- ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

เครื่องราช
- 5 ธันวาคม 2513 จัตุถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
- 5 ธันวาคม 2515 จัตุถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
- 5 ธันวาคม 2515 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- 5 ธันวาคม 2521 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
- 5 ธันวาคม 2526 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
- 5 ธันวาคม 2531 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
- 5 พฤษภาคม 2539 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
- 5 พฤษภาคม 2543 ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement