ประวัติไพร พัฒโน ข้อมูลล่าสุดของไพร พัฒโน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ไพร พัฒโน

ไพร พัฒโน

ไพร พัฒโน

เพศ ชาย
วันที่เกิด 7 ม.ค. 2507
อายุ 57 ปี
ยอมรับได้แต่นั่งดูน้ำท่วม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา "ไพร พัฒโน"นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กับสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด พร้อมประกาศของความช่วยเหลือด่วน ทั้งเรือ อาหาร น้ำดื่ม และอาสมัคร เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด ขณะที่เจ้าตัวปักหลักอยู่ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ขอลุยช่วยประชาชนไม่หวั่นน้ำท่วมสูง

ชื่อ-สกุล : นาย ไพร พัฒโน

วันเดือนปีเกิด : วันที่ 7 มกราคม 2507

บิดา : นายไสว พัฒโน

มารดา : นางละเอียด

ชื่อคู่สมรส : ทิพย์วรรณ

จำนวนบุตร-ธิดา 3 คน : บุตร 2 คน ธิดา 1 คน

ประวัติครอบครัว : ภรรยาชื่อนางทิพย์วรรณ พัฒโน (ธิดาของ พ.ต.ท.ชินณรงค์ แสนโพธิ์) มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน

ชื่อบุตร-ธิดา :
1. ด.ช.พิชญ์ พัฒโน
2. ด.ช.พชร พัฒโน
3. ด.ญ.พลอยชมพู พัฒโน

การศึกษา และดูงาน :
- ประถมศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
- ประถมศึกษา โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนชาญเวช สงขลา
- มัธยมศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต MBA (Marketing) College of Notre Dame.U.S.A.

ตำแหน่งปัจจุบัน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- 17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. สงขลา เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
- 19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการสิ่งแวดล้อม
- 16 ธันวาคม 2540 กรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน (ลาออก)
- 6 มกราคม 2541 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
- 14 มกราคม 2542 กรรมาธิการการคมนาคม
- 7 สิงหาคม 2542 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- 6 มกราคม 2544 ส.ส. สงขลา เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ (ลาออก 14 ม.ค.2547)
- 12 มิถุนายน 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม คนที่ 4
- 20 เมษายน 2546 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement