ประวัติปรีชา วงศ์สว่าง ข้อมูลล่าสุดของปรีชา วงศ์สว่าง

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปรีชา วงศ์สว่าง

ปรีชา วงศ์สว่าง

ปรีชา วงศ์สว่าง

เพศ ชาย
วันที่เกิด 10 เม.ย. 2485
อายุ 79 ปี
วงการวิทยุเสียนักจัดรายการระดับตำนาน "เล็ก วงศ์สว่าง" เจ้าของรายการ "ไอ เอส ซอง ฮิตส์ " หรือ รายการเพลงประทับใจ ด้วยวัย 68 ปี ที่ รพ.ศิริราช ด้วยโรคประจำตัว เอ็มดีเอส หรือ ระบบการผลิตเม็ดเลือดบกพร่อง

ทั้งนี้ "เล็ก วงศ์สว่าง" ถือเป็นนักจัดรายการวิทยุ และขวัญใจคอฟังเพลงในช่วงยุค 60S (โก๋หลังวัง) มีสโลแกนประจำตัวว่า "ถ้าเราไม่ริ แล้วใครจะเริ่ม" และด้วยลีลาการจัดรายการที่ไม่เหมือนใคร ทำให้เขาได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนั้น ก่อนที่จะหันมาทำหนังสือ "The Guitar " ซึ่งได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าของหนังสือ "ศาลาคนเศร้า" และริเริ่มผลิตนิตยสารแฟชั่นเป็นรายแรก

ชื่อ-สกุล : ปรีชา วงศ์สว่าง

ชื่อเล่น

นามแฝง/ฉายา : เล็ก วงศ์สว่าง

วันที่เกิด : 10 เมษายน 2485

วันที่เสียชีวิต : 28 ตุลาคม 2553

บิดา : นายชัย วงศ์สว่าง

มารดา : นางพงษ์แก้ว

ถิ่นกำเนิด : จ.สุราษฎรธานี

ชื่อคู่สมรส : จารุวรรณ นามสกุลเดิมของคู่สมรส -

จำนวนบุตร-ธิดา 3 คน บุตร 2 คน ธิดา 1 คน
1. นายนรรคพล วงศ์สว่าง (เบิร์ด)
2. น.ส.ปิยะวรรณ วงศ์สว่าง (บุ๋ม)
3. นายอรรถพร วงศ์สว่าง (บอย)

การศึกษา และดูงาน
- ประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสมบูรณ์ปัญญา
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนศรีอยุธยา
- มัธยมศึกษาปีที่6 จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
- ศิลปประยุกต์ วิทยาลัยเพาะช่าง

ตำแหน่งปัจจุบัน
-
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- หัวหน้าฝ่ายรายการเพลงประจำสถานีวิทยุเสียงสามยอด (ส.ส.ส.)
- บรรณาธิการหนังสือศาลาคนเศร้า โดยใช้นามแฝง Mr.Lonely Man
- เจ้าของและผู้อำนวยการ บริษัทวงศ์สว่างการพิมพ์ จำกัด

ประวัติโดยสังเขป

การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมบูรณ์ปัญญา, มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีอยุธยา, มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, ศิลปประยุกต์ วิทยาลัยเพาะช่าง (ไม่จบ)

เป็น หัวหน้าฝ่ายรายการเพลงประจำสถานีวิทยุเสียงสามยอด (ส.ส.ส.) จัดรายการตำนานเพลงชื่อ Impressive Song หรือเพลงประทับใจ เมื่อปี 2504 และลาออกเมื่อปี 2504 เพื่อมาทำหนังสือเพลงในปี 2506

เป็น เจ้าของหนังสือและนิตยสาร อาทิ IMPRESSIVE SONGS, The Guitar Mga, Star Fashion, Catwalk,The Guitar Exprsee, Forward, Catwalk, Hair Style, Hair & Beauty Studio, I.S.Song Hit, ทะลึ่ง, ทะลึ่ง-ฉบับการ์ตูน, ตลกนักศึกษา, พักยก, คำผวน และเมื่อข้าพเจ้าเจอผี และบรรณาธิการหนังสือศาลาคนเศร้า โดยใช้นามแฝง Mr.Lonely Man พ็อคเก็ตบุ๊คแก้เหงารายปักษ์ที่มีอายุยาวนานกว่า 40 ปี และ ประธานบริษัทวงศ์สว่าง พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement