ประวัติศุกตา จิราธิวัฒน์ ข้อมูลล่าสุดของศุกตา จิราธิวัฒน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศุกตา จิราธิวัฒน์

ศุกตา จิราธิวัฒน์

ศุกตา จิราธิวัฒน์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ครอบครัวสุขสันต์จริงๆ ทั้งพ่อแม่และลูกชายอีก 2 ทุกๆ วันหยุดเลยอดไม่ได้ที่จะต้องหาเวลาส่วนตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำ ถือเป็นอีกครอบครัวไฮโซตัวอย่างที่อบอุ่นจนน่าอิจฉาจริงๆ

ชื่อ : นาง ศุกตา จิราธิวัฒน์

ประวัติครอบครัว :

สามีชื่อนายสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ มีบุตรชาย 2 คน
ชื่อบุตรชาย
1. ด.ช.อาคาร จิราธิวัฒน์
2. ด.ช.ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์

การศึกษา และดูงาน :

ปี 2529 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2533 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536 ปริญญาโท สถาบันศสินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

-อาจารย์สอนวิชาบัญชีเบื้องต้นชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 อยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement