ประวัติไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ข้อมูลล่าสุดของไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
น่าภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยที่มีคนเก่งมากความสามารถให้ต่างชาติได้รู้จักอย่างผู้ชายคนนี้ เพราะท่านเป็นถึง ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายอาหารและโภชนาการองค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ)

ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ประวัติครอบครัว :
- ภรรยาชื่อ พ.ญ.อรทัย ตันติศิรินทร์
- มีธิดา ชื่อ พ.ญ.อร ตันติศิรินทร์ สมรสกับ ผศ.น.พ.สบง ศรีวรรณบูรณ์ บุตร รศ.พ.ญ.ส่องสี ศรีวรรรบูรณ์ 10 มีนาคม 2546

การศึกษา และดูงาน :

- เรียนประถมศึกษา-มัธยมปลายที่จังหวัดอุบลราชธานี
- คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (เกียรตินิยม)
- ปริญญาโท ที่สหรัฐอเมริกา ทางด้านสถิติการแพทย์และสาธารณสุข แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก ที่สหรัฐอเมริกา จากสถาบัน เอ็ม.ไอ.ที ด้านโภชนาการ ที่บอสตัน สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายอาหารและโภชนาการองค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ)
- 20 พฤษภาคม 2551 กรรมการอาหารแห่งชาติ
- 21 เมษายน 2552 ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

- แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลศิริราช 1 ปี
- แพทย์ฝึกหัดทางกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเวนเดอร์ บิลล์ รัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกา
- แพทย์ประจำบ้านทางกุมารเวชศาสตร์ ที่โรงพยาบาลเด็กของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
- อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ศาสตราจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโภชนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล
- 1 ตุลาคม 2531 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
- ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายอาหารและโภชนาการองค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ)

ตำแหน่งอื่นๆ :

- 22 เมษายน 2539 กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- 22 กันยายน 2550 กรรมการอาหาร
- 20 พฤษภาคม 2551 กรรมการอาหารแห่งชาติ
- 21 เมษายน 2552 ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- 28 กรกฎาคม 2552 กรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


เครื่องราช :

- ปี 2538 ได้รับรางวัลนักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติระดับนโยบาย จากสมาคมสุขศึกษาพลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
- 30 สิงหาคม 2542 บุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาสาธารณสุข ประจำปี 2540
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement