ประวัติปิติภรณ์ พานิชประไพ ข้อมูลล่าสุดของปิติภรณ์ พานิชประไพ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปิติภรณ์ พานิชประไพ

ปิติภรณ์ พานิชประไพ

ปิติภรณ์ พานิชประไพ

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
สมกับที่ได้ร่ำเรียนด้านการทูตมา เพราะนอกจากจะได้รางวัลเลขานุการยอดเยี่ยมเมื่อปี 49 แล้ว ทุกวันเลยถ่ายทอดความรู้ที่มีมาให้นิสิตรุ่นหลังได้เป็นแบบอย่าง แบบนี้สิประเทศไทยจะได้มีคนทำงานด้านการ ประสานงานระหว่างประเทศที่มีคุณภาพจริงๆ

ชื่อ : นาง ปิติภรณ์ พานิชประไพ

ชื่อเล่น : กิ๊ฟ

นามแฝง/ฉายา : ปิติภรณ์ ถิรพันธุ์

บิดา : พ.ต.อ.ดุษฎี ถิรพันธุ์

มารดา นางดวงรัตน์ ถิรพันธ์ุ

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชายุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2544 เลขานุการเอกอัครราชทูต โมร็อกโก ประจำประเทศไทย

เครื่องราช :

- ปี 2549 เลขานุการยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2549
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement