ประวัติอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ข้อมูลล่าสุดของอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อุดมศักดิ์ นิติมนตรี

อุดมศักดิ์ นิติมนตรี

อุดมศักดิ์ นิติมนตรี

เพศ ชาย
วันที่เกิด 4 พ.ค. 2491
อายุ 73 ปี
รับหน้าที่แถลงปลด นายพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ จากตำแหน่งเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของระบบตุลาการประเทศ หลังเกิดกรณีคลิปปริศนา โดยให้เหตุผลว่า เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า นายพสิษฐ์ มีส่วนเกี่ยวข้องอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ของศาล และเพื่อแสดงให้เห็นว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ นายพสิษฐ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

พร้อมทั้งยืนยันว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงคำวินิจฉัยต่าง ๆ และศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่ไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกลางกับทุกฝ่าย ไม่มีใครมาก้าวก่ายแทรกแซง โดยขอให้ประชาชนมั่นใจการทำงานของศาล

นอกจากนี้ ยังได้ขอเรียกร้องให้รัฐบาล หรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สอบสวนและสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเรื่องนี้ถือว่าผิดกฎหมาย ผิดอาญาต่อแผ่นดิน พร้อมกันนี้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกทางด้วย

ชื่อ-สกุล : นาย อุดมศักดิ์ นิติมนตรี

เกิดวันที่เกิด : 4 พฤษภาคม 2491

ตำแหน่งปัจจุบัน :
28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
1 เมษายน 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระโขนง
1 เมษายน 2534 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
1 ตุลาคม 2535 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
1 พฤศจิกายน 2536 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2
1 ตุลาคม 2541 ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีล้มละลายในศาลแพ่ง
2542 รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
1 ตุลาคม 2543 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
1 ตุลาคม 2545 รองประธานศาลอุทธรณ์
1 ตุลาคม 2546 ผู้พิพากษาศาลฎีกา (ลาออก)
3 มีนาคม 2549 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด (พ้น 12 พ.ค.2549)
3 สิงหาคม 2549 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (แทนนายกระมล ทองธรรมชาติ) (พ้น 20 ก.ย.2549)
8 กุมภาพันธ์ 2550 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด (พ้น 8 พ.ค.2551)
28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement