ประวัติพิไลพรรณ สมบัติศิริ ข้อมูลล่าสุดของพิไลพรรณ สมบัติศิริ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พิไลพรรณ สมบัติศิริ

พิไลพรรณ สมบัติศิริ

พิไลพรรณ สมบัติศิริ

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ธุรกิจโรงแรมก็ไปได้สวยมาตลอด จนได้รับความไว้วางใจให้ทำงานใหญ่เป็นที่ปรึกษาการจัดเตรียมการพระราชพิธีราชาภิเษก สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเชอร์ นัมเกล วังซุก แห่งภูฏาน ในเดือนพฤษภาคม 2551มีผลงานระดับบิ๊กให้เห็นแบบนี้ คู่แข่งทางธุรกิจคงต้องคิดหนักเหมือนกัน...

ชื่อ : นาง พิไลพรรณ สมบัติศิริ

ชื่อเล่น : เป๊ก

บิดา : นายพินิจ สมบัติศิริ

มารดา : ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ

ประวัติครอบครัว :เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 2 คน ของนายพินิจ และท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ

ชื่อพี่น้อง :
- นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
- นางสัณหพิศ โพธิรัตนังกูร

การศึกษา และดูงาน :

- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมาแตร์เดอี
- ศึกษาต่อที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองมองเตรอซ์
- วรรณคดีฝรั่งเศส ที่มหาวิทยาลัยซอร์บอน ฝรั่งเศส
- ปริญญาตรี ด้านอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทนายเลิศ
- กรรมการผู้จัดการ โรงแรมบางกอกฮิลตันอินเตอร์เนชั่นแนล ณ ปาร์คนายเลิศ

ตำแหน่งอื่นๆ :

- ที่ปรึกษาในการจัดเตรียมการพระราชพิธีราชาภิเษก สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเชอร์ นัมเกล วังซุก
แห่งภูฏาน ในเดือนพฤษภาคม 2551
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement