ประวัติพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ ข้อมูลล่าสุดของพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ

พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ

พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ทั้งเก่งและแกร่งสมกับเป็นคู่ชีวิตของนักการมืองที่ต้องคอยให้กำลังใจรับสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ตลอด พักหลังมานี้เลยลองไปชิมลางงานการเมืองกับเขาดูบ้าง ก็สามารถทำได้ดีพอๆกับสามีสุดที่รัก

ชื่อ : พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ

ชื่อเล่น : ติ้ง

บิดา : นายอุบล ศิริพูล

มารดา : นางระเบียบ ศิริพูล

ประวัติครอบครัว :

สามีชื่อนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ พิธีสมรสพระราชทาน ที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ สมรส 6 ม.ค.2527
มีบุตร-ธิดา 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. นายพสุ ลิปตพัลลภ (หลวง)
2. น.ส.พราวพุธ ลิปตพัลลภ (พราว) การศึกษา มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

การศึกษา และดูงาน :

- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุรนารี จ.นครราชสีมา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 2524 อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์เคมี วิทยาลัยพระมงกุฏเกล้า
- อุปนายกสมาคมกีฬาระบำใต้น้ำ
- ประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
- 1 ตุลาคม 2545 ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 1 เมษายน 2546 ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ตำแหน่งทางการเมือง :

- 19 เมษายน 2549 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครราชสีมา (99,308 คะแนน)
- 6 กุมภาพันธ์ 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (พ้นตำแหน่ง 9 ก.ย.2551)
- 19 สิงหาคม 2551 กรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ (รศก.)

ยศหรือขั้น :

- 1 ตุลาคม 2545 พลตรีหญิง
- 1 ตุลาคม 2548 พลโทหญิง

เครื่องราช : 5 ธันวาคม 2545 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement