ประวัติวีรศักดิ์ ชุณหจักร ข้อมูลล่าสุดของวีรศักดิ์ ชุณหจักร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วีรศักดิ์ ชุณหจักร

วีรศักดิ์ ชุณหจักร

วีรศักดิ์ ชุณหจักร

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ผู้บริหารก็เป็น นักเขียนก็ทำได้ เป็นอีกคนในแวดวงไฮโซที่มีคุณภาพอีกหนึ่งคนจนได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ของปี50มาการันตีอีกด้วย...

ชื่อ : นาย วีรศักดิ์ ชุณหจักร

ชื่อเล่น : อิ่ม

นามแฝง/ฉายา : อิ่มเอิบ

การศึกษา และดูงาน :

- ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Master of Arts (Communications) University of lllinois (Chicago)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมโอเรียนเต็ล
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ทบวงมหาวิทยาลัย
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้บรรยายพิเศษ ด้านการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
- งานเขียนหนังสือ

เครื่องราช :

- ปี 2550 รางวัล นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR Award) สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement