ประวัติมาลินี สุขเวชชวรกิจ ข้อมูลล่าสุดของมาลินี สุขเวชชวรกิจ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

มาลินี สุขเวชชวรกิจ

มาลินี สุขเวชชวรกิจ

มาลินี สุขเวชชวรกิจ

เพศ หญิง
วันที่เกิด 3 ก.ย. 2480
อายุ 81 ปี
เตรียมรับบทหนักเดินทางไปพร้อมกลุ่มทนายความในชื่อ "กลุ่มนักกฎหมายและที่ปรึกษา" ที่ กทม.ทุ่มเงินว่าจ้างมหาศาลถึง 51 ล้านบาท เพื่อไปร่วมนัดแถลงเปิดคดีทุจริตรถและเรือดับเพลิง กทม. ตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ภายหลังจากที่ กทม. และบริษัท สไตเออร์ฯเห็นชอบร่วมกัน ให้ทนายความสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ นั่งตำแหน่งประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ที่กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม นี้ โดยเบื้องต้นมีรายงานว่า ข้อมูลการต่อสู้คดีทั้งหมดของ กทม. จะอิงตามสำนวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) และสำนวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ชื่อ-สกุล : แพทย์หญิง มาลินี สุขเวชชวรกิจ

วันที่เกิด : 3 กันยายน 2480

ประวัติครอบครัว :
สามีชื่อ นพ.สุนทร สุขเวชชวรกิจ มีบุตร-ธิดา 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน
ชื่อบุตร-ธิดา 1. น.ส.นงคราญ สุขเวชชวรกิจ
2. นายสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ
3. นายกฤษกร สุขเวชชวรกิจ

การศึกษา และดูงาน :
- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
- ประกาศนียบัตรอายุกรรมทั่วไป Beekman Downtown Hospital NYC ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรอบรมสาขาโรคหัวใจ Green Lane Hospital ประเทศนิวซีแลนด์
- หลักสูตรสาขาบริหารโรงพยาบาล จากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
- หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน :
19 มกราคม 2552 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการแพทย์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
4 มีนาคม 2543 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครสวรรค์ (ลำดับที่ 3 ของ จ.นครสวรรค์ ด้วยคะแนน 52,924)
28 สิงหาคม 2543 รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข คนที่ 1
21 สิงหาคม 2544 ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
26 กันยายน 2548 กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)
13 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 2 พรรคประชาธิปัตย์
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
15 ตุลาคม 2551 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
19 มกราคม 2552 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการแพทย์

เครื่องราช :
กุมภาพันธ์ 2553 รางวัลมหิดลทยากร ปี 2552


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement