ประวัติสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ข้อมูลล่าสุดของสมชัย เลิศสุทธิวงค์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมชัย เลิศสุทธิวงค์

สมชัย เลิศสุทธิวงค์

สมชัย เลิศสุทธิวงค์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ผู้บริหารที่ใบหน้ามีแต่รอยยิ้้ม อีกทั้งยังเป็นที่รักของลูกน้องทุกคน สำหรับซีอีโอคนใหม่ของค่ายมือถือ 'เอไอเอส' สมชัย เลิศสุทธิวงค์ หรือ พี่เล็ก ที่ประกาศขอนำเอไอเอสไปสู่ยุคต่อไป และยังเชื่อมั่นว่า บุคลากร คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับองค์กร โดยคนที่เป็นซีอีโอจะต้องทำให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหน พนักงานใหม่ หรือ คนทีอยู่กันมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ จะต้องเป็นนักสู้ มีความคล่องตัว ยืดหยุด เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ชื่อ-สกุล : นาย สมชัย เลิศสุทธิวงค์

ชื่อเล่น : เล็ก

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาโท ด้านการตลาด
- ปริญญาตรี Computer science ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- Programer ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 6 ปี
- Sale ขายคอมพิวเตอร์
- รับประมูลงานราชการ องค์การสื่อสาร การไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ส่วนราชการ
- Project manager บริหารโครงการ
- รองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด AIS (Executive Vice President) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)