ประวัติสนั่น อังอุบลกุล ข้อมูลล่าสุดของสนั่น อังอุบลกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สนั่น อังอุบลกุล

สนั่น อังอุบลกุล

สนั่น อังอุบลกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 ธ.ค. 2490
อายุ 74 ปี
เป็นนักบริหารงานที่เก่งและครอบครัวที่มีความสมบูรณ์แบบ สำหรับคุณสนั่น อังอุบลกุล ลูกๆ ทั้งชาย-หญิงเลยได้ต้นแบบที่ดีจากเขาไปเต็มๆ ซึ่งถือเป็นผู้ชายในแวดวงไฮโซที่มีความสามารถมากอีกคนหนึ่งเลยทีเดียว...


ชื่อ - นามสกุล : นาย สนั่น อังอุบลกุล

วันที่เกิด : 15 ธันวาคม 2490

ประวัติครอบครัว :
บิดา : นายอิ้วยิ้ม แซ่อั้ง หรือ อั้งอิ้วยิ้ม (เสียชีวิต 10 ม.ค.2543 ทำพิธีกงเต็ก 11 ม.ค.2543 เคลื่อนศพไปยังสุสาน)
มารดา : นางลากเช็ง แซ่ตั้ง (สวด 28 พ.ย.-2 ธ.ค.2544 เวลา 19.30 น ณ วัดเทพฯ. พิธีกงเต๊ก 3 ธ.ค.2544 และเคลื่อนศพไปยังสุสานเล้งโอ๊ว (มังกรทอง) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วันที่ 4 ธ.ค. 2544)

เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 6 คน
ชื่อพี่น้อง 1. ลักษณา อังอุบลกุล
2. ยุพา อังอุบลกุล
3. สนั่น อังอุบลกุล
4. มยุรี อังอุบลกุล
5. สงบ อังอุบลกุล
6.อัจฉรา อังอุบลกุล

ภรรยาชื่อ นางจันทรา อังอุบลกุล (เสียชีวิต) มีบุตร-ธิดา 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา 1. นายการัณย์ อังอุบลกุล (หมู)
2. น.ส.ปิยะพร อังอุบลกุล (โอ๋)

ภรรยาชื่อ คุณหญิง ณัฐิกา (วัธนเวคิน) อังอุบลกุล -เดิมชื่อนัฏฐิกา) หมั้น 1 พ.ย.2533 สมรส 7 ม.ค.2534
มีธิดา 2 คน ชื่อ 1. น.ส.นิธินันท์ อังอุบลกุล (สณ)
2. น.ส..ชไมพร อังอุบลกุล (สัณ)

การศึกษา และดูงาน :
- ชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา
- ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพวิทยา
- ได้รับทุน American Field Service (AFS) ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- อาชีวศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
ปี 2513 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยโอเกิลท์โทร์ป (OGLETHORPE) เมืองแอตแลนด์ตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.รุ่น 3)
ปี 2540 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2543 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปี 2553 ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ประธานกรรมการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครืออีก 24 แห่ง
- รองประธานกรรมการโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน
กันยายน 2546 กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ริคเคอร์มานน์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ปี 2515 กรรมการผู้จัดการ บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยทอย จำกัด และหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเมลเม็น
- ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย
- รองประธานกรรมการโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน
- ประธานกรรมการ บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด ประเทศไทย
- กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครืออีก 24 แห่ง
- ประธานกรรมการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

ทำงานด้านสังคม
กันยายน 2546 กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย
2552 กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ประจำราชอาณาจักรไทย

ทำงานด้านการศึกษา
- ประธานคณะกรรมการฯ รองประธานฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ ที่
ปรึกษาฯ ร่วม 20 ตำแหน่ง

เครื่องราช :

ปี 2529 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ปี 2532 นายจ้างดีเด่น
ปี 2533 ผู้แต่งกายดีเด่นแห่งเอเซีย
ปี 2533 ผู้แต่งกายดีเด่น จากสมาคมช่างเสื้อไทย (ผู้บริหารระดับสูง ภาคราชการ)
ปี 2552 รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement