ประวัติชำนาญ เมธปรีชากุล ข้อมูลล่าสุดของชำนาญ เมธปรีชากุล
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชำนาญ เมธปรีชากุล

ชำนาญ เมธปรีชากุล

ชำนาญ เมธปรีชากุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ผอ.อาวุโส สายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ทำให้ The Mall มีความแตกต่างจากห้างสรรพสินค้าอื่น ด้วยการสร้าง Brand Value ให้กับห้าง ซึ่งในสายตาของชำนาญมองว่าการสร้าง Brand Value ให้ The Mall จะสำเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับการจัด Event Marketing ที่ต่อเนื่อง...

ชื่อ นามสกุล : นายชำนาญ เมธปรีชากุล
ถิ่นกำเนิด
กรุงเทพมหานคร

ประวัติครอบครัว
ภรรยาชื่อ นางวีระวรรณ เมธปรีชากุล (สมรสปี 2529) มีบุตรชายฝาแฝด 2 คนชื่อ PIG กับ PORK
จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน บุตร 2 คน ธิดา - คน

การศึกษา และดูงาน
- คณะการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เกียรตินิยมเหรียญทองแดง)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- EXECUTIVE TRAINEE บริษัท บอร์เนียว
- Brand Marketing-Pigeon Baby /Products บริษัท M.P.Marketing จำกัด
- ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Writing Instruments บริษัท สยามวาลา จำกัด
- ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ Stationery บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการแผนก CarGLo Wex, Wet Ones Tissues บริษัท SterlingDrug Inter.INC จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท มาลีซัพพลาย จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทพีเจ้นท์ บรษัทสยามวาลา บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป
- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป
- ผู้อำนวยการใหญ่สายการตลาดบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป
- รองกรรมการผู้อำนวยการ-การตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement