ประวัติภัทท สหวัฒน์ ข้อมูลล่าสุดของภัทท สหวัฒน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ภัทท สหวัฒน์

ภัทท สหวัฒน์

ภัทท สหวัฒน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เป็น ผู้ร่วมก่อตั้งคลินิกแพทย์ Holistic Medical Centre หรือ HMC Clinic ศูนย์กำลังกายนวัตกรรมใหม่ อย่าง The Bodhi และล่าสุดแบรนด์น้องใหม่ เครื่องออกกำลังกายพาวเวอร์ เพลต…

ชื่อ-นามสกุล : นาย ภัทท สหวัฒน์

ชื่อเล่น : กอล์ฟ

ประวัติครอบครัว
จำนวนบุตร-ธิดา 4 คน บุตร 4 คน ธิดา - คน
ภรรยาชื่อนางณัฐนันท์ สหวัฒน์ (นีน่า) สมรสวันที่ 5 ก.ค.2539
มีบุตรชาย 4 คน ชื่อ 1. นายณัฐภัทร สหวัฒน์ (กัน)
2. นายณัฐพนธ์ สหวัฒน์ (กาย)
3. ด.ช.ภควัต สหวัฒน์ (กัส)
4. ด.ช.ภูรินท์ สหวัฒน์ (ไกด์)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
20 สิงหาคม 2548 ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา (นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์)

ยศหรือขั้น
- ประธานกรรมการบริหาร พาวเวอร์ เพลท ไทยแลนด์
- กรรมการบริหาร บริษัทอินทิเกรทีฟ เมดิชิน
- เป็น ผู้ร่วมก่อตั้งคลินิกแพทย์ Holistic Medical Centre หรือ HMC Clinic ศูนย์กำลังกายนวัตกรรมใหม่ อย่าง The Bodhi และล่าสุดแบรนด์น้องใหม่ เครื่องออกกำลังกายพาวเวอร์ เพลต
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement