ประวัติระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช ข้อมูลล่าสุดของระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช

ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช

ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช

เพศ หญิง
วันที่เกิด 26 มิ.ย. 2494
อายุ 69 ปี
มีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 'เจ๊เบียบ' ในฐานะนายกสมาคมครอบครัวอบอุ่นและเป็นสุข ถึงกับอดรนทนไม่ได้ ออกมาจวกแหลก 'เสก โลโซ' หรือ 'เสกสรรค์ ศุขพิมาย' อดีตนักร้องมาดเซอร์ค่ายดัง หลังประกาศลั่นว่า ผมรักเมียทุกคน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง สังคมไทยยอมรับไม่ได้แน่นอนที่ลุกมาประกาศว่าไม่ซื่อสัตย์ มีหลายเมีย พร้อมทั้งยังแนะนำว่าให้เอาตัวเองเป็นกรณีตัวอย่าง พูดให้เด็กๆหรือคนที่เห็นว่าเราเป็นไอดอลรู้ว่าไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง และคิดว่าหากเสกรู้ว่าผิด และลุกขึ้นมาแก้ไขข้อผิดพลาด สังคมไทยก็น่าจะให้อภัย ทั้งยังทิ้งท้ายด้วยว่า ถ้าครอบครัวล้มเหลว ต่อให้ประสบความสำเร็จแค่ไหน ก็ไม่ใช่เป้าหมายชีวิต

ไม่รู้ว่า 'เฮียเสก' ได้ยินแล้ว ของจะขึ้นอีกหรือเปล่า?!?...

ชื่อ นาง ระเบียบรัตน์ นามสกุล พงษ์พานิช

ชื่อเล่น แดง นามแฝง/ฉายา เจ๊เบียบ

วันที่เกิด 26 มิถุนายน 2494

ประวัติครอบครัว
สามีชื่อนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน
1. น.ส.ธีรนุช พงษ์พานิช (ปุ๋ม)
2. น.ส.สุธิดา พงษ์พานิช (ปิ๋ม)
3. ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช (ป๋อม)

การศึกษา และดูงาน
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
- ปริญญาโท "สตรีศึกษา" คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปี 2549 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นครพนม และขอนแก่น
- 4 มีนาคม 2543 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดขอนแก่น (ลำดับที่ 2 ของ จ.ขอนแก่น ด้วยคะแนน 82,332) แขวน
- 29 เมษายน 2543 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดขอนแก่น (ลำดับที่ 2 ของ จ.ขอนแก่น ด้วยคะแนน 71,254)
- 28 สิงหาคม 2543 กรรมาธิการการสาธารณสุข
- 28 สิงหาคม 2543 รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ คนที่ 2
- 20 สิงหาคม 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ คนที่ 1
- 31 สิงหาคม 2547 กรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- 2548 ประธานศูนย์เสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข

รางวัล
- 8 มีนาคม 2546 ยอดหญิง ประจำปี 2546
- 12 สิงหาคม 2547 แม่ดีเด่น 2547
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement