ประวัตินที ศุกลรัตน์ ข้อมูลล่าสุดของนที ศุกลรัตน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นที ศุกลรัตน์

นที ศุกลรัตน์

นที ศุกลรัตน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 26 ก.ย. 2510
อายุ 54 ปี
หลังจากปล่อยให้เป็นมหากาพย์การสรรหา กสทช.มาเป็นเวลานาน ในที่สุดก็ได้ กสทช.ครบแล้วทั้ง 11 คนโดย พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ได้รับเลือกเป็น กสทช.ด้านกิจการโทรคมนาคม หลังจากที่ผ่านมา เขาเป็นคนที่ผลักดันให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 3G พยายามให้เกิดแต่สุดท้ายก็เหลว เพราะเป็น กทช.ที่ไม่มีสิทธิ์ แต่วันนี้เกมจะเปลี่ยนไปหรือไม่ คงต้องติดตาม...

ชื่อ พันเอก ดอกเตอร์ นที นามสกุล ศุกลรัตน์

วันที่เกิด 26 กันยายน 2510

จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน

ประวัติครอบครัว

มีพี่น้อง 3 คน

การศึกษา และดูงาน
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 27
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัย USA South Florida (ทุนกระทรวงกลาโหม)
- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัย USA South Florida (ทุนกระทรวงกลาโหม)

ตำแหน่งปัจจุบัน
18 กุมภาพันธ์ 2553 กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

- รับราชการเหล่าทหารสื่อสาร
- พนักงาน บริษัทควอลคอมม์ อินคอร์ปอเร็ทเต็ด จำกัด
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
กระทรวงกลาโหม
- หัวหน้าแผนกวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร
- นายช่างวิศวกรรม ศูนย์โทรคมนาคม กรมการทหารสื่อสาร
- ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โครงการซีดีเอ็มเอ ภูมิภาค บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
6 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด
21 มิถุนายน 2550 รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นๆ
18 กุมภาพันธ์ 2553 กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement