ประวัติชุมพล กาญจนะ ข้อมูลล่าสุดของชุมพล กาญจนะ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชุมพล กาญจนะ

ชุมพล กาญจนะ

ชุมพล กาญจนะ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 12 ธ.ค. 2488
อายุ 74 ปี
จากกรณีที่ นายชุมพล กาญจนะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบตามรัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา 263 วรรค 1 และมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย ป.ป.ช. มาตรา 119 ส่งผลให้นายชุมพล ถูกคณะผู้พิพากษาตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมส่ง น.ส.ทิพย์วรรณ กาญจนะ บุตรสาวคนเล็กของนายชุมพล ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สุราษฎร์ธานีแทน

ประวัติสำคัญ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล กาญจนะ
เกิด : 12 ธันวาคม 2488
ตำแหน่งปัจจุบัน
- 23 ธันวาคม 2550 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ (165,184)
- 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
- 14 กันยายน 2552 กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ผู้ทรงคุณวุฒิการประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยครู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายกสมาคมส่งเสริมกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งทางการเมือง
- กรรมการสุขาภิบาลเวียงสระ
- รองประธานสุขาภิบาลเวียงสระ
- ส.จ.สุราษฎร์ธานี
- ประธานสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- 22 มีนาคม 2535 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1
- 15 ตุลาคม 2535 ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา
- 13 กันยายน 2535 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2 (ยุบสภา 19 พ.ค. 2538
- 2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3 (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)
- 15 สิงหาคม 2538 รองประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม คนที่ 2
- 17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 4
- 19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการอุตสาหกรรม
- 13 กรกฎาคม 2542 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอาคม เอ่งฉ้วน)
- 6 มกราคม 2544 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ สมัย 5
- 12 มิถุนายน 2544 ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ
- 6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ (52,602)
- 5 มีนาคม 2548 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
- 27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการอุตสาหกรรม
- 23 ธันวาคม 2550 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ (165,184)
- 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
- 14 กันยายน 2552 กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

เครื่องราช
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- ปี 2539 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement