ประวัติชุมพล กาญจนะ ข้อมูลล่าสุดของชุมพล กาญจนะ

ข่าว

วิดีโอ

Thailand Web Stat
advertisement

ชุมพล กาญจนะ

ชุมพล กาญจนะ

ชุมพล กาญจนะ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 12 ธ.ค. 2488
อายุ 73 ปี
จากกรณีที่ นายชุมพล กาญจนะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบตามรัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา 263 วรรค 1 และมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย ป.ป.ช. มาตรา 119 ส่งผลให้นายชุมพล ถูกคณะผู้พิพากษาตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมส่ง น.ส.ทิพย์วรรณ กาญจนะ บุตรสาวคนเล็กของนายชุมพล ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สุราษฎร์ธานีแทน

ประวัติสำคัญ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล กาญจนะ
เกิด : 12 ธันวาคม 2488
ตำแหน่งปัจจุบัน
- 23 ธันวาคม 2550 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ (165,184)
- 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
- 14 กันยายน 2552 กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ผู้ทรงคุณวุฒิการประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยครู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายกสมาคมส่งเสริมกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งทางการเมือง
- กรรมการสุขาภิบาลเวียงสระ
- รองประธานสุขาภิบาลเวียงสระ
- ส.จ.สุราษฎร์ธานี
- ประธานสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- 22 มีนาคม 2535 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1
- 15 ตุลาคม 2535 ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา
- 13 กันยายน 2535 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2 (ยุบสภา 19 พ.ค. 2538
- 2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3 (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)
- 15 สิงหาคม 2538 รองประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม คนที่ 2
- 17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 4
- 19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการอุตสาหกรรม
- 13 กรกฎาคม 2542 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอาคม เอ่งฉ้วน)
- 6 มกราคม 2544 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ สมัย 5
- 12 มิถุนายน 2544 ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ
- 6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ (52,602)
- 5 มีนาคม 2548 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
- 27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการอุตสาหกรรม
- 23 ธันวาคม 2550 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ (165,184)
- 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
- 14 กันยายน 2552 กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

เครื่องราช
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- ปี 2539 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement