ประวัติตรึงใจ อิฐรัตน์ ข้อมูลล่าสุดของตรึงใจ อิฐรัตน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ตรึงใจ อิฐรัตน์

ตรึงใจ อิฐรัตน์

ตรึงใจ อิฐรัตน์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
อายุเป็นเพียงตัวเลขสำหรับคุณหญิง เพราะในวัยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยอยู่เฉย เพราะทุกวันนี้ท่านยังทำงานเป็นประธานมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ เพื่อช่วยเหลือสังคม

ชื่อ คุณหญิง ตรึงใจ อิฐรัตน์

บิดา : นายอัศนี เกาไศยนันท์

การศึกษา และดูงาน :

- โรงเรียนศรีอยุธยา
- วิทยาลัยพณิชยการพระนคร

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ประธานมูลนิธิ สิริวัฒนา เชสเชียร์

เครื่องราช :

- 2535 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 พฤษภาคม 2543 จตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ.) คุณหญิง
2550 แม่ตัวอย่าง
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement