ประวัติพลตรี หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล ข้อมูลล่าสุดของพลตรี หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล
วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลตรี หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล

พลตรี หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล

พลตรี หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เป็นโอรสองค์ที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 5 พระองค์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา ซึ่งท่านใหม่มีบุตร-ธิดาที่ยังอยู่ในวัยรุ่น จึงเป็นคุณพ่อที่เข้าใจลูกๆ ได้เป็นอย่างดี และเปิดกว้างทางความคิดให้เสมอ

ชื่อ : พลตรี หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล

ชื่อเล่น : ใหม่ นามแฝง/ฉายา ท่านใหม่

บิดา : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
มารดา : หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา

ประวัติครอบครัว :

เป็นโอรสองค์ที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 5 พระองค์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา

ชายาคนแรก ชื่อ หม่อมศิริพร ยุคล ณ อยุธยา (เสียชีวิต) มีบุตร-ธิดา 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. ม.ร.ว.รังษิพันธุ์ ยุคล (ชายเหมา)
2. ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล (หญิงแอร์)

ชายาคนที่ 2 ชื่อ หม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา (เคยสมรสมีธิดา 1 คน) มีธิดา 2 คน
1. ม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยุคล (หญิงแม้น)
2. ม.ร.ว.จันทรนิภา ยุคล (หญิงไหม)

การศึกษา และดูงาน :

- ประถมศึกษา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตประสานมิตร
- REMPERMILITARY SCHOOL
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะไฟฟ้า WESTERN Stat College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (พิเศษ) รุ่นที่ 7

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- รับราชการทหาร ยศร้อยตรี ศูนย์สงครามพิเศษหน่วยกองรบที่ 1 (กรพ.) ค่ายวชิราลงกรณ์ จ.ลพบุรี
- รับราชการที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- นายทหารประจำส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร กองทหารมหาดเล็ก
(6 ปี-ลาออก)
- เซลล์แมน ขายอุปกรณ์สื่อสารและอาวุธทางทหาร บริษัทสยามเทลเทกซ์ (ลาออก)
- รับราชการที่กรมข่าวทหารบก ช่วยราชการในกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย (กรป.)
1 ตุลาคม 2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมราชองครักษ์ (เกษียณ 1 ต.ค.2550)
- ราชองครักษ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เครื่องราช :

-7 ธันวาคม 2549 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement