ประวัติพลตรี หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล ข้อมูลล่าสุดของพลตรี หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลตรี หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล

พลตรี หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล

พลตรี หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เป็นโอรสองค์ที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 5 พระองค์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา ซึ่งท่านใหม่มีบุตร-ธิดาที่ยังอยู่ในวัยรุ่น จึงเป็นคุณพ่อที่เข้าใจลูกๆ ได้เป็นอย่างดี และเปิดกว้างทางความคิดให้เสมอ

ชื่อ : พลตรี หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล

ชื่อเล่น : ใหม่ นามแฝง/ฉายา ท่านใหม่

บิดา : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
มารดา : หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา

ประวัติครอบครัว :

เป็นโอรสองค์ที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 5 พระองค์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา

ชายาคนแรก ชื่อ หม่อมศิริพร ยุคล ณ อยุธยา (เสียชีวิต) มีบุตร-ธิดา 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. ม.ร.ว.รังษิพันธุ์ ยุคล (ชายเหมา)
2. ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล (หญิงแอร์)

ชายาคนที่ 2 ชื่อ หม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา (เคยสมรสมีธิดา 1 คน) มีธิดา 2 คน
1. ม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยุคล (หญิงแม้น)
2. ม.ร.ว.จันทรนิภา ยุคล (หญิงไหม)

การศึกษา และดูงาน :

- ประถมศึกษา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตประสานมิตร
- REMPERMILITARY SCHOOL
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะไฟฟ้า WESTERN Stat College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (พิเศษ) รุ่นที่ 7

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- รับราชการทหาร ยศร้อยตรี ศูนย์สงครามพิเศษหน่วยกองรบที่ 1 (กรพ.) ค่ายวชิราลงกรณ์ จ.ลพบุรี
- รับราชการที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- นายทหารประจำส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร กองทหารมหาดเล็ก
(6 ปี-ลาออก)
- เซลล์แมน ขายอุปกรณ์สื่อสารและอาวุธทางทหาร บริษัทสยามเทลเทกซ์ (ลาออก)
- รับราชการที่กรมข่าวทหารบก ช่วยราชการในกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย (กรป.)
1 ตุลาคม 2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมราชองครักษ์ (เกษียณ 1 ต.ค.2550)
- ราชองครักษ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เครื่องราช :

-7 ธันวาคม 2549 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement