ประวัติพลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ข้อมูลล่าสุดของพลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน

พลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน

พลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ในหลวงโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายทหารประจำปี 2555 จำนวน 811 ตำแหน่ง และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตามคาด พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม ตามโผที่เคยหลุดออกมาก่อนหน้านี้...

ชื่อ พลเอก ทนงศักดิ์ นามสกุล อภิรักษ์โยธิน

ตำแหน่งปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2551 แม่ทัพภาคที่ 3

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
1 เมษายน 2548 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4
28 เมษายน 2549 รองแม่ทัพภาคที่ 3
1 ตุลาคม 2550 แม่ทัพน้อยที่ 3
1 ตุลาคม 2551 แม่ทัพภาคที่ 3
1 ตุลาคม 2553 ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement