ประวัติพลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ ข้อมูลล่าสุดของพลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ

พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ

พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 11 ก.ย. 2490
อายุ 71 ปี
ชื่อของ พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ อดีต ผบ.ตร. โผล่จะมานั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แทน ยงยุทธ วิชัยดิษฐ ที่แถลงข่าวลาออก ตามบัญชานายใหญ่ ขณะที่ก็มีกระแสขานรับของหลายฝ่าย ทั้งนายกรัฐมนตรี ที่พร้อมเจรจาปรองดองด้วย พ.อ.อภิวันท์ ก็รับได้ ขณะ ร.ต.อ.เฉลิม ก็เด้งรับว่าเหมาะสม มีรายงานข่าวว่า หวังจะให้ท่านมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้พรรคเพื่อไทย จะพลิกโผหรือไม่ ต้องรอที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรควันที่ 14 กันยายน...

ชื่อ พลตำรวจเอก โกวิท นามสกุล วัฒนะ

ชื่อเล่น - นามแฝง/ฉายา บิ๊กโก

เพศ ชาย อายุ 63 ปี 5 เดือน 29 วัน

วันที่เกิด 11 มีนาคม 2490

บิดา นายเกษม วัฒนะ (อดีตนายอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

มารดา นางสวง

ถิ่นกำเนิด 20 หมู่ 3 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อคู่สมรส พญ.วันทนีย์ นามสกุลเดิมของคู่สมรส ศรีอุทารวงศ์

จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน บุตร 1 คน ธิดา 1 คน

ประวัติครอบครัว

เกิดวันอังคาร

เป็นบุตรของนายเกษม และนางสวง วัฒนะ

น้องสาว ชื่อ รศ.ดร.บุหงา วัฒนะภรรยาชื่อ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ สมรส 25 ก.พ.2535 มีบุตร-ธิดา 2 คน

ชื่อบุตร-ธิดา 1. นายพีรวิชญ์ วัฒนะ เกิดเมื่อปี 2536

2. ด.ญ.พิชญ์สินี วัฒนะ เกิดเมื่อปี 2539การศึกษา และดูงาน


- ประถม 1-4 ที่โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา

- มัธยม 1-6 ที่โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"

- มัธยมที่โรงเรียนเตรียมอุดม เพียง 1 ปี

- โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6

- โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 22 (นรต.)

ปี 2512 ปริญญา รป.บ.(ตร.)

ปี 2513 หลักสูตร ตปส.ระดับนายตำรวจสัญญาบัตร

- หลักสูตรกระโดดร่ม

ปี 2518 หลักสูตรชั้นนายพันทหารราบรุ่นที่ 27

ปี 2520 หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 56 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ปี 2526 หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 25 โรงเรียนเสนาธิการทหาร

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
1 เมษายน 2512 ประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล

25กุมภาพันธ์ 2513 รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง

- ผู้บังคับหมวด กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศ ตำรวจตระเวนชายแดน เขต 6ค่ายพระเจ้าตาก

1 ธันวาคม 2513 ผู้บังคับหมวด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 6

2516 หัวหน้าแผนก 3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 6 ( 2 ปี)

- รองผู้กำกับการ 1 กองการฝึกพิเศษ

2526 รองผู้บังคับการการฝึกพิเศษ

- รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ค่ายดารารัศมี อ.แม่ริม เชียงใหม่

2528 นายตำรวจราชสำนักเวร

1 ตุลาคม 2528 รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1

2 ตุลาคม 2530 ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3

1 ตุลาคม 2532 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

1 ตุลาคม 2534 รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

23 มกราคม 2537 ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

4 ตุลาคม 2539 ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ ฝ่ายบริหาร 2

7 มกราคม 2540 ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ ฝ่ายบริหาร 3

2 ตุลาคม 2540 ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ ฝ่ายบริหาร 2 (บร.2)

2 ตุลาคม 2541 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายปฏิบัติการ 7

2 ตุลาคม 2543 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 1

1 ตุลาคม 2547 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 4 (ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 5 ก.พ.2550)

22 เมษายน 2550 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ระดับ 11 (ยกเลิกคำสั่งที่ 122/2550 ให้มีผล

ย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.2550 ส่งผลให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.ถึง 30 ก.ย.2550

เกษียณ 1 ต.ค.2550ตำแหน่งทางการเมือง

2 สิงหาคม 2551 รองนายกรัฐมนตรี (พ้น 9 ก.ย.2551)

2 สิงหาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ้น 9 ก.ย.2551)

24 กันยายน 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งอื่นๆ

- ที่ปรึกษาด้านการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง

9 พฤษภาคม 2543 นายตำรวจราชสำนักเวร

2 ตุลาคม 2543 กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง

- กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ (กต.ตร.)

20 กันยายน 2549 รองหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คนที่ 3 (เปลี่ยนสถานภาพเป็น สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 29 ก.ย.2549)

(ลาออก 1 ต.ค.2550)

22 กันยายน 2549 ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ

22 เมษายน 2551 ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค


ยศหรือขั้น

2513 ร้อยตำรวจตรี

2516 ร้อยตำรวจเอก

2518 พันตำรวจตรี

2523 พันตำรวจเอก

2527 พันตำรวจเอก (พิเศษ)

2 ตุลาคม 2530 พลตำรวจตรี

23 มกราคม 2537 พลตำรวจโท

2 ตุลาคม 2543 พลตำรวจเอก

30 ตุลาคม 2551 นายกองใหญ่


เครื่องราช

2543 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

2548 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)2538 รางวัล "ชาวอยุธยาดีเด่น สาขาราชการ" จากสมาคมชาวกรุงศรีอยุธยา

2538 รางวัล "เกียรติยศจักรดาว สาขาสร้างสรรค์ ความมั่นคงของชาติ" จากโรงเรียนเตรียมทหาร

2547 รางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2547" จากวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

2548 เหรียญกาชาดสมนาคุณ ขั้นที่ 1 จาก สภากาชาดไทย


เพื่อนร่วมรุ่น

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน รุ่นที่ 22

1. พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์

2. พล.ต.ท.สมศักดิ์ บุปผาสุวรรณ

3. พล.ต.ท.ปราโมทย์ ปานสกุล

4. พล.ต.ท.สมศักดิ์ แขวงโสภา

5. พล.ต.ท.ไพศาล ตั้งใจตรง

6. พล.ต.ท.มาโนช ศัตรูลี้

7. พล.ต.อ.สมบัติ อมรวิวัฒน์

8. พล.ต.ท.วิโรจน์ จันทรังษี

9. พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

10. พล.ต.ท.กิตติธัช เรือนทิพย์

11. พล.ต.ท.ชัยยันต์ มะกล่ำทอง

12. พล.ต.ท.ฉัตรพล คัคโนภาส

13. พล.ต.ท.ภิรมย์ บุญรอดพานิช
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement