ประวัติสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ข้อมูลล่าสุดของสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 ก.ค. 2496
อายุ 68 ปี
แล้ว"สมคิด จาตุศรีพิทักษ์"ก็ได้กลายเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่ของครม.ประยุทธ์ 3 อย่างเต็มภาคภูมิ เรียกว่า เสร็จเรียบร้อยโรงเรียนสมคิด เมื่อมีการโปรดเกล้าฯครม.ชุดใหม่ ลงมาอย่างเป็นทางการ

งานนี้ไม่ใช่แค่ตัว"สมคิด"คนเดียว แต่เรียกได้ว่ายกกันมาทั้งทีม เล่นกันเป็นลูกระนาด แบบเป็นเพ็กเกจจัดเต็ม ทั้งรมว.คลัง-รมว.พาณิชย์-ต่างประเทศ กลายเป็น"สมคิดคอนเน็กชั่น" เพื่อหวังมากู้ความเชื่อมั่นนักลงทุน-เศรษฐกิจประเทศ ให้กลับมาให้ได้ หลังเจอระเบิดราชประสงค์

จากนี้เป็นต้นไปขึ้นอยู่ที่ฝีมือล้วนๆ เดี๋ยวก็รู้จะหมู่หรือจ่า ไม่นานเกินรอ...

ชื่อ นามสกุล : ดอกเตอร์ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
วันที่เกิด : 15 กรกฎาคม 2496
ชื่อคู่สมรส ผศ.อนุรัชนี นามสกุลเดิมของคู่สมรส ภิงคารวัฒน์
จำนวนบุตร-ธิดา 3 คน บุตร 3 คน ธิดา - คน
ประวัติครอบครัว
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ใช้ชื่อภาษาจีนว่า "ฮั่วกวง แซ่จัง"
ภรรยาชื่อ ผศ.อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ (ธิดาของนายชูศักดิ์ และนางอนุโลม ภิงคารวัฒน์)
สมรสเมื่อ 19 มิถุนายน 2529 มีบุตรชาย 3 คน
ชื่อบุตร
1. ด.ช.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ (ลูกคิด)
2. ด.ช.ณพล จาตุศรีพิทักษ์ (ลูกเต๋า)
3. ด.ช.ณฉัตร จาตุศรีพิทักษ์ (ลูกคลัง) เกิดเมื่อวันที่ 5 พ.ค.2545 เวลา 13.15 น. ที่โรงพยาบาลพระราม 9

การศึกษา และดูงาน
- จบปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์การคลัง และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จบปริญญาโท BMA สาขาบริหารการเงินจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- จบปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ J.L. Kellogg Graduate School Northwestern Universityจาก
ประเทศ สหรัฐอเมริกา (ทุนก.พ.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร)
- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร)
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ศ.ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
24 มิถุนายน 2540 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.ทนง พิทยะ)
19 พฤษภาคม 2543 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
6 มกราคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
17 กุมภาพันธ์ 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (พ้นตำแหน่ง 3 ต.ค.2545) (รัฐบาลทักษิณฯ)
9 ตุลาคม 2544 รองนายกรัฐมนตรี (พ้นตำแหน่ง 3 ต.ค.2545) (รัฐบาลทักษิณฯ)
27 มกราคม 2545 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พ.ค.50)
3 ตุลาคม 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (พ้นตำแหน่ง 8 ก.พ.2546) (รัฐบาลทักษิณฯ)
8 กุมภาพันธ์ 2546 รองนายกรัฐมนตรี (พ้นตำแหน่ง 10 มี.ค.2547) (รัฐบาลทักษิณฯ)
10 มีนาคม 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐบาลทักษิณฯ)
11 มีนาคม 2548 รองนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลทักษิณฯ) (พ้น 2 ส.ค.2548)
11 มีนาคม 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐบาลทักษิณฯ) (พ้น 2 ส.ค.2548)
2 สิงหาคม 2548 รองนายกรัฐมนตรี
2 สิงหาคม 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (สิ้นสุดเนื่องจากรัฐบาลถูกยึดอำนาจจาก คปค. 19
ก.ย.2549)
2 เมษายน 2549 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย

ตำแหน่งอื่นๆ
24 ตุลาคม 2538 กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท ป.ต.ท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- เลขาธิการ โครงการร่วมผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์-นิด้า)
- รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทรฯ บงล. ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเพรซิเด้นท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นซี ซี แมเนจแม้นท์ แอนด์
ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท ไอ ซี ซี อินเตอร์แนชั่นเนล จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 มิถุนายน 2544 กรรมการส่งเสริมการลงทุน
- รองประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
31 มีนาคม 2547 กรรมการส่งเสริมการลงทุน
8 พฤศจิกายน 2548 ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
1 สิงหาคม 2549 ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
14 กุมภาพันธ์ 2550 ประธานคณะกรรมการประสานงานและกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
21 กุมภาพันธ์ 2550 ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการประสานงานและกระชับความสัมพันธ์ด้าน เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
มิถุนายน 2551 นายกสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-จีน (หมดวาระ มิ.ย.2551)
เครื่องราช
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
5 ธันวาคม 2545 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
- มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement