ประวัติสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ข้อมูลล่าสุดของสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สัณหจุฑา จิราธิวัฒน์

สัณหจุฑา จิราธิวัฒน์

สัณหจุฑา จิราธิวัฒน์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ครอบครัวท่สิ่งสำคัญที่ทำให้คุณไก่มีความสุขได้อยู่ทุกๆ วัน สุขจริงหรือไม่นั้นก็ดูได้จากสามีสุดที่รักที่หมั่นดูแลเอาใจใส่ตลอดจนหลายๆ คนพากันอิจฉาในความหวานกันเลยทีเดียว

ชื่อ : นาง สัณหจุฑา จิราธิวัฒน์

ชื่อเล่น : ไก่

บิดา : ร.อ.นพ.สืบสาย สุวรรณจินดา

มารดา : นางโสภาพรรณ วัฒนายากร

การศึกษา และดูงาน :

- ประถมปีที่ 3 โรงเรียนสมถวิล ราชดำริ
- ประถมปีที่ 5-ม.ศ.5 โรงเรียนราชินีบน
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

1 พฤษภาคม 2550 กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
- ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement