ประวัติวสิษฐ เดชกุญชร ข้อมูลล่าสุดของวสิษฐ เดชกุญชร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วสิษฐ เดชกุญชร

วสิษฐ เดชกุญชร

วสิษฐ เดชกุญชร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 14 พ.ย. 2472
อายุ 89 ปี
เรื่องผลงานในหน้าที่ของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฏร์คงไม่ต้องพูดถึงความสามารถของท่าน อีกทั้งยังเป็นคนรักการอ่าน-เขียน จึงเป็นนักเขียนนิยายชื่อดังอย่าง หักลิ้นช้าง แม่ลาวเลือด สันติบาล ฯลฯ อีกด้วย

ชื่อ-นามสกุล : พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร

นามแฝง/ฉายา : โก้ บางกอก

วันที่เกิด : 14 พฤศจิกายน 2472

ชื่อ-นามสกุลบิดา : นายคเชนทร์ เดชกุญชร

ชื่อมารดา : นางเกษร

ถิ่นกำเนิด : จังหวัดอุดรธานี

ประวัติครอบครัว : มีน้องสาวชื่อ นางกรรณิการ์ บุญตานนท์

ภรรยาชื่อ : คุณหญิงทัศนา บุนนาค (หย่า) มีบุตร-ธิดา 2 คน
1. นายสุทัศน์ เดชกุญชร (โปโก้)
2. น.ส.วาสิฎฐี เดชกุญชร (นัท)

การศึกษา และดูงาน : มัธยม 3 โรงเรียนประจำ จ. ขอนแก่น
- มัธยม 4-5 โรงเรียนประจำ จ. ยะลา
- มัธยม 6 โรงเรียนประจำ จ. ขอนแก่น
- เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนวัฒนศิลป์
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "สิงห์ดำ" รุ่น 1
- ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร โรงเรียนตำรวจนิวยอร์กและโรงเรียนตำรวจเอฟบีไอ.

ตำแหน่งปัจจุบัน : 19 สิงหาคม 2551 กรรมการคดีพิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย รัฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน)
- 21 กันยายน 2552 ประธานคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ : 1 ตุลาคม 2528 ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ กรมตำรวจ
- 2 ตุลาคม 2529 ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ ฝ่ายบริหาร 1
- 2 ตุลาคม 2530 รองอธิบดีกรมตำรวจ ฝ่ายบริหาร
- 1 ตุลาคม 2532 รองอธิบดีกรมตำรวจ ฝ่ายกิจการพิเศษ (ลาออก 25 ส.ค.2533)
- 26 สิงหาคม 2533 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
- 22 พฤศจิกายน 2533 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ้นตำแหน่ง 8 ธ.ค.2533)

ตำแหน่งอื่นๆ : 1 ตุลาคม 2531 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิจากการเลือกตั้ง
- 22 เมษายน 2532 สมาชิกวุฒิสภา
- 28 สิงหาคม 2537 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ
- 22 มีนาคม 2539 สมาชิกวุฒิสภา
- 11 เมษายน 2539 กรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรม (วุฒิ)
- 3 กรกฎาคม 2544 กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ลาออก)
- 31 ตุลาคม 2549 กรรมการคดีพิเศษ
- 1 ตุลาคม 2549 ที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- 19 สิงหาคม 2551 กรรมการคดีพิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย รัฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน)
- 21 กันยายน 2552 ประธานคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร
ยศหรือขั้น : 2532 พลตำรวจเอก

เครื่องราช : มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
- ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
- เหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ 4
- เหรียญราชรุจิทอง
- 5 พฤษภาคม 2541 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement