ประวัติพลโท ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ข้อมูลล่าสุดของพลโท ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลโท ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

พลโท ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ

พลโท ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2553 เป็นต้นไป ซึ่งรายชื่อเป็นไปตามโผ ทั้งตำแหน่ง ผบ.ทบ. เป็นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ตท.12) โดยควง เพื่อนซี้ พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (ตท.12) ขึ้นเป็น เสนาธิการทหารบก หลังโชว์ผลงานวางแผนกระชับพื้นที่จากเหตุการณ์ช่วงการชุมนุมของคนเสื้อแดง เมื่อเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษาคมที่ผ่านมา...

ชื่อ พลโท ดาว์พงษ์ นามสกุล รัตนสุวรรณ

ชื่อเล่น หนุ่ย

เพศ ชาย อายุ 56 ปี 11 เดือน 25 วัน

วันที่เกิด 8 กันยายน 2496

บิดา พันเอกพิเศษ ศิริ รัตนสุวรรณ (เสียชีวิต)

มารดา นางชม้อย รัตนสุวรรณ (สวดพระอภิธรรม 21 พ.ค.2553 วัดพระศรีมหาธาตุ)

ถิ่นกำเนิด กรุงเทพมหานคร

การศึกษา และดูงาน

- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12

- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ตำแหน่งปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2552 รองเสนาธิการทหารบก

ตำแหน่งอื่นๆ

10 สิงหาคม 2553 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

- ผู้ช่วยนายทหารยุทธการ ศฝด.202 กอ.รมน.เขต 2

- รองผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการกองกำลังบูรพา

- ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการกองกำลังบูรพา

- ผู้ช่วยฝ่ายกิจการพลเรือนกองกำลังบูรพา

- หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองกำลังบูรพา

- ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กองผสมที่ 23

- ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหหารราบที่ 1

มหาดเล็กรักษาพระองค์

- รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

- ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

- เสนาธิการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

- รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

- ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

- รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

2530 ราชองครักษ์เวร

1 ตุลาคม 2548 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี

1 ตุลาคม 2549 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

1 ตุลาคม 2550 รองแม่ทัพภาคที่ 1

1 ตุลาคม 2551 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ

1 ตุลาคม 2552 รองเสนาธิการทหารบกตำแหน่งอื่นๆ

- เลขาธิการสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

- อุปนายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)

12 ธันวาคม 2549 กรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา

10 สิงหาคม 2553 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


ยศหรือขั้น

1 ตุลาคม 2548 พลตรี

1 ตุลาคม 2551 พลโท


เครื่องราช


- เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภท 2

- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)


เพื่อนร่วมรุ่น


โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12 (ตท.12)

พล.ท.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พล.ท.ธวัชชัย สมุทนสาคร

พล.ท.วรรณวิทย์ ว่องไว

พล.ต.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement