ประวัติประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ข้อมูลล่าสุดของประชัย เลี่ยวไพรัตน์
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ประชัย เลี่ยวไพรัตน์

ประชัย เลี่ยวไพรัตน์

ประชัย เลี่ยวไพรัตน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 28 ส.ค. 2487
อายุ 74 ปี
ปรากฏเป็นข่าวอีกครั้ง สำหรับ ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ในฐานะพยานคดียุบพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับเงิน 29 ล้านบาท ที่ขึ้นเบิกความศาลรัฐธรรมนูญ เขายืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับ นายประจวบ สังขาว อดีต ผู้บริหารบริษัทเมซไซอะ และเพิ่งรู้จักในวันที่ขึ้นศาลเป็นครั้งแรกและยังปฏิเสธไม่เคยบริจาคเงิน ให้พรรคประชาธิปัตย์ด้วย เป็นอีกคดีที่ต้องจับตามองไม่กะพริบ...

ชื่อ นาย ประชัย นามสกุล เลี่ยวไพรัตน์
ชื่อเล่น - นามแฝง/ฉายา เสี่ยเอทีเอ็ม
วันที่เกิด 28 สิงหาคม 2487
บิดา นายพร เลี่ยวไพร้ตน์ มีน้องชายชื่อ ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
ถิ่นกำเนิด จ.สระบุรี
ชื่อคู่สมรส อรพิน นามสกุลเดิมของคู่สมรส ไม่มีบุตร
การศึกษา และดูงาน
- โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์
(ทุนโคลัมโบ)
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบอร์กเล่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2512 ประธานกรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาเธ่ย์ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2516 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จำกัด
ปี 2521 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด
ปี 2530 ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอโพลีออล จำกัด
ปี 2533 ประธานกรรมการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (เคย์แมน) จำกัด
- ประธานกรรมการอำนวยการ บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (ทีพีไอ)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
ปี 2534 ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีอะคริลิค จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอคอนกรีต จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ ไนล่อน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไฮเทคมิตซู (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2537 ประธานกรรมการ บริษัท ระยองแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอโฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการบริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลแท็งเกอร์ จำกัด
- นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอกระสอบไทย
- กรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการสมาคมมิตรภาพไทยจีน ตำแหน่งทางการเมือง
15 มีนาคม 2534 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ)
19 เมษายน 2534 กรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
22 มีนาคม 2535 สมาชิกวุฒิสภา
22 มีนาคม 2539 สมาชิกวุฒิสภา
11 เมษายน 2539 กรรมาธิการสิ่งแวดล้อม (วุฒิ)
- ร่วมกับนายเสนาะ เทียนทอง ตั้งพรรคประชาราช (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น พรรคมัชฌิมาธปไตย)
3 พฤศจิกายน 2549 เลขาธิการพรรคประชาราช (ลาออก ก.ย.2549)
21 กันยายน 2550 ประธานคณะผู้บริหารพรรคประชาราช (ลาออก 5 ต.ค.2550)
15 ตุลาคม 2550 หัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย (ลาออก 4 ธ.ค.2550)
31 มกราคม 2551 กกต.มีมติเอกฉันท์ชี้ว่า นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ พ้นสภาพเป็นหัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย
ตั้งแต่ยื่นใบลาออก เมื่อ 4 ธ.ค.2550
เครื่องราช
ปี 2542 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ปี 2539 นิตยสาร ฟอร์บส์ ของสหรัฐฯ ได้จัดอันดับให้เป็นเศรษฐีของโลก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement