ประวัติสุวรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ข้อมูลล่าสุดของสุวรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุวรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

สุวรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

สุวรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ลูกสาวคนเล็กของพล.ต.อ.อิสระพันธ์สาวหน้าใสสมวัย อย่างหมิง แม้ว่าจะอยู่ในตระกูลผู้ดี แต่เธอก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ใครๆเห็นเลยต่างเอ็นดูน้องหมุงหมิงกันทั้งนั้น

ชื่อ : นางสาว สุวรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ชื่อเล่น : หมิง

บิดา : พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

มารดา : หม่อมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ์

ประวัติครอบครัว :

เป็นบุตรคนเล็ก ในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของ พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กับ. ม.ล.อรจิตรา
สนิทวงศ์
ชื่อพี่น้อง 1. นายสิทธิพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
2. น.ส.ศุภมาศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
3. น.ส.สุวรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (หมุงหมิง)

การศึกษา และดูงาน :

- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจิตรลดา
- ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement